Hanke tiekuntien tukemiseksi ja kouluttamiseksi maaseutulautakunnassa 10.2.2022

Maaseutulautakunnan kokouksessa 10.2.2022 käsitellään muun muassa yksityisteiden neuvontahankkeen alkamista ja metsästysvuokrasopimusten uusimista. Lisäksi yksityisteiden kunnossapitoavustukset tälle vuodelle ovat nyt haettavissa. 

Yksityisteiden neuvontahanke 2022–23

Loviisan maaseututoimi on maaseutulautakunnan alaisuudessa käynnistänyt hankkeen Loviisan yksityistiet kuntoon 2022–23. Hankkeen päämääränä on tukea tiekuntia ja jakaa hyödyllistä tietoa ja neuvoja, miten perusparannushankkeita käynnistetään, rahoitetaan ja toteutetaan. Hankkeelle myönnetään valtionavustusta. Loviisassa on noin 150 järjestynyttä tiekuntaa, jotka hoitavat noin 400 km yksityisteitä.

Metsästyssopimukset

Kaupungilla on maistaan kahdeksan metsästysvuokrasopimusta, joista seitsemän umpeutuu helmikuun lopussa. Umpeutuvista sopimuksista yhtä ei voida uusia, koska siihen kuuluvat maa-alueet on myyty. Sopimuksista ei ole järjestetty hakua, vaan on oletettu, että vuokraajat jatkavat. Suurin osa vuokraajista on ollut yhteydessä kaupunkiin sopimusten uusimiseen liittyen. Metsästysoikeutta ei yleensä voida kilpailuttaa, koska se vaatisi todella ison yhtenäisen metsäalueen.

Vuokrasopimukset on tehty viideksi vuodeksi, mikä on lyhyempi aika kuin metsästysvuokrasopimuksissa yleensä. Kaupungin maa-alueilla tapahtuu kuitenkin paljon muutoksia, ja tämä lyhyempi aika takaa joustavuutta. Metsästysoikeudesta on peritty vuokraa 0,2 euroa/ha/vuosi, eli 1 euroa/ha/sopimuskausi. Pääsyy metsästyksen sallimiseen ei tosin ole metsästyksestä saatava symbolinen vuokra vaan kantojen säätelyn tärkeys.

Tiekuntien avustushakemukset

Loviisan tiekunnat voivat hakea kunnossapitoavustusta 2022 Loviisan kaupungilta määrätyllä lomakkeella. Hakuaika päättyy 8.4.2022 kello 14.00. Hakemukset jätetään maaseututoimelle, Lovinfoon tai sähköpostitse osoitteeseen yksityistiet@loviisa.fi. Hakulomakkeet ja tietoa avustuksista lähetettiin noin 130 loviisalaiselle tiekunnalle 28.1.2022. Hakulomakkeita ja tietoa avustuksista saa Loviisan maaseututoimesta Liljendalista ja sivuiltamme.

Maaseutulautakunnan esityslista 10.2.2022