Harjurinteen ala- ja yläkouluille vuokrataan parakkeja väistötiloiksi koulun pihalle ja Mestarintielle

Harjurinteen vanhan koulun pihaa

Loviisan kaupunginhallitus on tänään 25.7.2018 pitämässään ylimääräisessä kokouksessa päättänyt, että Harjurinteen alakoululle ja yläkoululle vuokrataan väistötiloiksi parakkeja Temporent Oy:ltä.

Alakoulun väistötiloja, yhteensä noin 840 neliömetriä, sijoitetaan Harjurinteen koulun pysäköintipaikalle. Tilat ovat käytettävissä 1.9.2018 alkaen. Tämän lisäksi Harjurinteen koulurakennuksen uuden osan korjausten aikana alakoulun väistötiloina käytetään Satamatalon tiloja Valkossa, perhekeskuksen tiloja Itäinen Tullikatu 17:ssä ja perusturvakeskukselta vapautuvia tiloja Degerbynkatu 21:ssä.

Kaupunginhallitus päätti myös vuokrata Temporent Oy:ltä yläkoululle väistötiloja, yhteensä noin 1 025 neliömetriä, jotka sijoitetaan Mestarintielle Edupolin naapuriin. Tilat ovat käytettävissä 1.11.2018 alkaen.

Yläkoulun väistötilatarpeisiin päätettiin lisäksi käynnistää hanke siirrettävän rakennuksen hankkimisesta. Siirrettävä rakennus olisi kooltaan noin 550–650 neliömetriä, ja se sijoitetaan Mestarintielle Edupolin naapuriin. Siirrettävää rakennusta voidaan käyttää jatkossa, kun määräaikaisia tilatarpeita syntyy sisäilmaongelmien tai tilojen ahtauden vuoksi.

Kaupungin sivistystoimi tiedottaa tilaratkaisuista sisäisesti koulun henkilökunnalle ja oppilaiden huoltajille heti, kun suunnitelmat tarkentuvat entisestään.

Aiempi hankinta keskeytettiin

Tekninen lautakunta keskeytti aiemmin tehdyt hankintapäätökset Harjurinteen koulun ja Loviisan lukion väistötilojen hankinnasta, koska tilatoimittaja ei pysty toimittamaan kaikkia tiloja ja lisäksi toimitettavien tilojen toimitusaikataulu olisi myöhästynyt merkittävästi.

Väistötilojen hankinnassa siirryttiin neuvottelumenettelyyn, jossa saatiin kolme tarjousta. Tarjouksista kaksi jouduttiin hylkäämään, koska ne eivät olleet tarjouspyynnön mukaisia.