Harjurinteen koulu får ersättande lokaler i baracker på skolgården och på Mästarevägen

Harjurinteen vanhan koulun pihaa

Staden ska hyra baracker av Temporent Oy som ersättande lokaler för Harjurinteen koulus årskurser 1–6 och 7–9. Stadsstyrelsen fattade beslutet på ett extraordinärt möte i dag den 25.7.2018.

Ersättande lokaler för grundläggande utbildningens årskurser 1–6, inalles ca 840 kvadratmeter, ska placeras på Harjurinteen koulus parkeringsplats. Lokalerna är användbara fr.o.m. den 1.9.2018. Därtill används lokalerna i Hamnhuset i Valkom, i familjecentralen på Östra Tullgatan 17 och grundtrygghetscentralens gamla lokaler på Degerbygatan 21 som ersättande lokaler för grundläggande utbildningens årskurser 1–6 för den tid som den nya delen av skolbyggnaden renoveras.

Stadsstyrelsen beslutade också att av Temporent Oy hyra ersättande lokaler för grundläggande utbildningens årskurser 7–9, inalles ca 1 025 kvadratmeter. De ska placeras på Mästarevägen som granne till Edupoli. Lokalerna är användbara fr.o.m. den 1.11.2018.

Därtill beslutade stadsstyrelsen inleda ett projekt om upphandling av en flyttbar byggnad på ca 550–650 kvadratmeter som ersättande lokaler för grundläggande utbildningens årskurser 7–9. Byggnaden ska placeras på Mästarevägen som granne till Edupoli. Staden kan använda den flyttbara byggnaden i framtiden när tidsbundna lokalbehov uppkommer med anledning av inneluftsproblem eller fortgående brist på utrymme i lokalerna.

Stadens bildningscentral informerar internt personal och elevernas vårdnadshavare om detaljerna genast när planerna klarnar ytterligare.

Tidigare upphandlingen inställdes

Tekniska nämnden har inställt de tidigare upphandlingsbeslutena, vilka gäller upphandlingen av ersättande lokaler för Harjurinteen koulu och Loviisan lukio. Orsaken till detta var att leverantören av lokalerna inte kan leverera alla lokaler och dessutom skulle de lokaler som skulle ha levererats ha blivit betydligt försenade.

I upphandlingen av ersättande lokaler övergick man till ett förhandlingsförfarande där staden fick i tre anbud varav två avvisades på grund av att de inte var gjorda enligt anbudsförfrågan.