Harjurinteen koulun vanhan osan urakoitsijat valittu

Vanha Harjurinteen koulu Harjurinne gamla skolan

Harjurinteen koulun vanhan osan korjaushankkeen pääurakoitsija ja muut urakoitsijat valittiin elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan kokouksessa 18.7.2019.

Korjaushanke on jaettu kahteen kokonaisuuteen siten, että osio 1 käsittää vuonna 1957 rakennetut osat ja osio 2 vuonna 1950 rakennetut osat. Molemmat osiot on jaettu pienempiin urakoihin. Pääurakoitsijana toimii rakennusteknisten töiden suorittaja.

Vanhan osan korjaushankkeen molempien osioiden pääurakoitsijaksi valittiin Rakennustoimisto Insinöörilinja Oy Kotka, joka oli antanut halvimman tarjouksen. Osion 1 tarjoushinta oli 1 814 270 euroa ja osion 2 tarjoushinta 825 350 euroa.

Osion 1 sähköurakoitsijaksi valittiin Pernajan Sähkö Oy–Pernå El Ab, jonka tarjoushinta oli 169 000 euroa, ja osion 2 sähköurakoitsijaksi Sähköliike Teho Oy hintaan 87 500 euroa.

Molempien osioiden ilmanvaihtourakoitsijaksi valittiin IUI Talotekniikka Oy. Osion 1 tarjoushinta oli 212 000 euroa ja osion 2 oli 42 900 euroa.

Putkiurakoitsijaksi valittiin osion 1 osalta Haminan Vesijohtoliike Penttilä Oy, jonka tarjoushinta oli 107 400 euroa. Osion 2 putkiurakan tekijäksi valittiin IUI Talotekniikka Oy hintaan 33 200 euroa.

Urakkasopimukset solmitaan sen jälkeen, kun päätös on lainvoimainen.

Loviisan kaupunginvaltuusto päätti 12.12.2018, että Harjurinteen koulun vanha osa korjataan ja että samalla koulutiloihin tehdään toiminnallisia parannuksia. Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta hyväksyi hankkeen pääpiirustukset 23.5.2019.