Entreprenörer för Harjurinteen koulus gamla del valda

Vanha Harjurinteen koulu Harjurinne gamla skolan

Huvudentreprenören och övriga entreprenörer för renoveringsprojektet av Harjurinteen koulus gamla del valdes på näringslivs- och infrastrukturnämndens sammanträde 18.7.2019.

Projektet är uppdelat i två helheter så att del 1 omfattar de delar som byggts 1957 och del 2 omfattar de delar som byggts 1950. Båda delarna har uppdelats i mindre entreprenader. Entreprenören för de byggtekniska arbetena är huvudentreprenör.

Till huvudentreprenör för båda delarna av renoveringsprojektet av den gamla delen valdes Rakennustoimisto Insinöörilinja Oy Kotka som hade inlämnat det billigaste anbudet. Anbudspriset för del 1 uppgick till 1 814 270 euro och anbudspriset för del 2 till 825 350 euro.

Till elentreprenör för del 1 valdes Pernajan Sähkö Oy – Pernå El Ab vars anbudspris uppgick till 169 000 euro och till elentreprenör för del 2 Sähköliike Teho Oy till priset 87 500 euro.

Till ventilationsentreprenör för båda delarna valdes IUI Talotekniikka Oy. Anbudspriset för del 1 uppgick till 212 000 euro och för del 2 till 42 900 euro.

Till rörentreprenör för del 1 valdes Haminan Vesijohtoliike Penttilä Oy vars anbudspris uppgick till 107 400 euro. Till rörentreprenör för del 2 valdes IUI Talotekniikka Oy till priset 33 200 euro.

Entreprenadavtalen ingås efter att beslutet har vunnit laga kraft.

Stadsfullmäktige beslutade 12.12.2018 att gamla delen av Harjurinteen koulu renoveras och att samtidigt skollokalernas funktionella aspekter förbättras. Näringslivs- och infrastrukturnämnden godkände projektets huvudritningar 23.5.2019.