Hyvinvointihalli-hanke etenee kevään mittaan – kuntalaisillakin mahdollisuus antaa palautetta

Loviisan kaupungin hyvinvointihallihanketta valmisteleva työryhmä arvelee saavansa hallin hankesuunnitelman kustannusvaihtoehtoineen esiteltäväksi poliittisille päättäjille vielä tämän kevään aikana.

Alkuperäisen suunnitelman mukainen tavoite oli maaliskuu 2020, mutta työryhmän ulkopuolelta esitettyjen vaihtoehtojen huomioiminen venyttää aikataulua.

Työryhmä haluaa myös olla valmis reagoimaan tarvittaessa ympäristön eri toimijoiden ehdotuksiin, olla tietoinen niistä ja tarvittaessa toimia yhteistyössä toimijoiden kanssa. Esimerkiksi asuntomessut ja varhaiskasvatuksen tilakysymys on otettava työskentelyssä huomioon.

Työryhmä on tähän mennessä muodostanut yhteisen käsityksen muun muassa siitä, mitä toimintoja halli voisi sisältää ja kuinka monta eri sijaintivaihtoehtoa jatkossa työstetään vertailua varten. Hankesuunnittelija Anne Ranta-Eskola laatii parhaillaan laskelmia siitä, mitä työryhmän pohtimat eri halli- ja sijaintivaihtoehdot maksavat.

Hallin sijaittava keskustan koulujen lähettyvillä

Uutta liikuntahallia tarvitaan nykyisen liikuntahallin ollessa jo elinkaarensa päässä. Koulut ja erityisesti oppilaat ovat merkittävä liikuntahallin käyttäjäryhmä. Koulujen edustajien mielestä liikuntahallin olisi tästä johtuen liikuntahallin olisi sijaittava keskustan koulujen lähellä siten, ettei oppilaiden kävely liikuntatilaan ja takaisin vie oppitunnilta aikaa. Työryhmän on myös huomioitava muut hallin eri käyttäjät ja heidän tarpeensa.

Tavoitelaskennan valmistuttua on suunnitelmissa järjestää yleisötilaisuus, jossa esitellään eri halli- ja paikkavaihtoehdot sekä kirjataan saatua palautetta. Lisäksi aikeena on järjestää kysely kuntalaisille palautteen saamiseksi vaikutusten arviointia varten.

Hallin kokonaiskustannusarvio on vuoden 2020 talousarviossa kahdeksan miljoonaa euroa. Kaupunginvaltuusto päätti joulukuussa 2019, että hyvinvointihalli toteutettaisiin pitemmän ajan suunnitelman mukaan viimeistään vuonna 2025, jolloin hallia varten varattu kahdeksan miljoonan euron määräraha jakaantuisi useammalle vuodelle.

Lisätietoja:

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen, puh. 0440 555 250, kirsi.kinnunen@loviisa.fi