Projektplanen för välfärdshallen fortskrider, även invånarna kommer att ha möjlighet att säga sitt

Arbetsgruppen, som håller på med projektplanen för Lovisa stads välfärdshall anser att projektplanen med olika kostnadsalternativ kommer troligtvis att hinna till beslutsfattande under våren 2020.

Enligt den ursprungliga planen var målet mars 2020 men på grund av utredningen av olika alternativ som inte gjorts av arbetsgruppen kan det ta längre tid än planerat.

Arbetsgruppen måste också vara beredd att vid behov reagera på förslag från olika aktörer i omgivningen, vara medveten om dem och vid behov samarbeta med aktörerna. Till exempel måste bostadsmässan och småbarnspedagogikens lokalfråga beaktas vid detta arbete.

Hittills har arbetsgruppen bildat en gemensam uppfattning bland annat om vilka funktioner hallen kunde innehålla och hur många olika placeringsalternativ som kommer att utarbetas för jämförelseändamål. Som bäst bereder projektplanerare Anne Ranta-Eskola en kalkyl om vad de olika hall- och utplaceringsalternativen som arbetsgruppen övervägt kommer att kosta.

Hallen måste vara belägen nära av skolorna i centrum

En ny idrottshall behövs i och med att den nuvarande idrottshallen redan nått slutet av sin livscykel. Skolorna och särskilt eleverna är en betydande användargrupp för idrottshallen.  Skolornas representanter anser att på grund av detta bör idrottshallen vara belägen i närheten av skolorna i centrum så att  inte elevernas gångtid till och från idrottslokalerna tar tid från lektionerna. Arbetsgruppen måste också beakta de olika användarna och deras behov.

Ett möte för allmänheten planeras efter att målkalkylen färdigställts. På mötet presenteras de olika hall- och utplaceringsalternativen presenteras och den mottagna responsen nedtecknas. Dessutom är avsikten att ordna en enkät för kommuninvånarna för att få respons för en bedömning av konsekvenser.

Den totala kostnadsberäkningen för i budgeten för 2020 är åtta miljoner euro. Stadsfullmäktige beslutade i december att välfärdshallen skulle vara färdigställd senast 2025 enligt en långfristig plan, enligt vilken anslaget på åtta miljoner euro, som reserverats för hallen, fördelas på flera år.

Mer information:

direktör för centralen bildning och välfärd, Kirsi Kinnunen, tfn. 0440 555 250, kirsi.kinnunen@loviisa.fi