Hyvinvointisuunnittelija Päivi Hämäläinen on Vuoden työntekijä 2021 ja Vuoden työyhteisöksi 2021 valittiin keskuskeittiön henkilökunta

Hyvinvointisuunnittelija Päivi Hämäläinen on Loviisan kaupungin Vuoden työntekijä 2021. Ensimmäistä kertaa valittu Vuoden työyhteisö 2021 on keskuskeittiön henkilökunta. Valinnat julkistettiin 24.3.2022 tilaisuudessa, jossa kaupunki muisti myös pitkään (40, 30 ja 20 vuotta) kunnallisessa palveluksessa olleita työntekijöitään.

Valinnat tehtiin tällä kertaa sivistys- ja hyvinvointikeskuksen henkilöstön joukosta. Kaikki kaupungin työntekijät saivat ehdottaa Vuoden työntekijää ja Vuoden työyhteisöä. Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtotiimi valitsi Vuoden työntekijän ja Vuoden työyhteisön yhteensä 29 ehdotuksen joukosta.

Perustelut Vuoden työntekijän 2021 valinnalle:

Päivi Hämäläinen on monien vuosien ajan työskennellyt ahkerasti ja joustavasti erilaisissa tehtävissä Loviisan kaupungin ja myös laajemman alueen ihmisten parhaaksi. Hän osallistuu koulutuksiin aktiivisesti ja jakaa tietotaitoaan toisille. Vuoden 2021 työntekijä Päivi Hämäläinen on erittäin ammattitaitoinen ja luotettava. Hän kannustaa ja motivoi myös toisia, jotta päätökset olisivat järkeviä. Hän kyseenalaistaa tarvittaessa. Työntekijänä Päivi on aina iloinen, myönteisesti suhtautuva ja rehellinen. Hän on myös auttavainen, ymmärtävä ja näkee laajemman kokonaisuuden kaikessa toiminnassa.

Perustelut Vuoden työyhteisön 2021 valinnalle:

Keskuskeittiön henkilökunta tekee työtään suurella sydämellä ja erittäin vahvalla ammattitaidolla. Keskuskeittiön työyhteisö on joustava ja vastaa heti muuttuviin haasteisiin toimintaansa erilaisiin olosuhteisiin mukauttaen ja työtään tarvittaessa joustavasti toteuttaen erilaisissa tilanteissa. Suurista haasteista huolimatta työnjälki on ensiluokkaista. Laadukkaan työnjäljen mahdollistaa vankka ammattitaito ja ennen kaikkea erittäin joustava yhteistyö sekä kunkin työntekijän oma aktiivisuus. Keskuskeittiön työntekijöiden työpäivien pituus voi yllättäen muuttua. Keskuskeittiöllä kaikki seuraavat alansa ja ympäröivän maailman muutoksia ja pitävät itseään ajan tasalla. He myös kokeilevat innovatiivisesti uusia asioita ja jakavat kokemuksiaan. Keskuskeittiön työyhteisöä pitää koossa myös oman työn arvostus ja samanlainen huumorintaju.

vuoden työyhteisö
Vuoden työyhteisö 2021

Keskuskeittiössä työskentelevät Agneta Eriksson, Jaana Vuokkovaara, Irene Weppling, Rea Rissanen, Monica Höglund, Gisela Forsström, Nisa Lohilahti, Tarja Kuha, Susanne Lund (jäi eläkkeelle 1.7.2021), Heli Grönlund-Temonen ja Annika Kuusimurto.

Lisäksi sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtotiimi antoi kunniamaininnan seuraaville Vuoden 2021 työntekijöiksi ehdotetuille henkilöille heidän erinomaisesta työsuorituksestaan: Catarina Kaalikoski, Tarja Välimaa, Tiina Nyman, Fanny Stam-Ravi, Annika Johansson, Pamela Westerholm, Eva Lindblom-Willner, Elin Forstén, Taija Hyttinen, Sofia Hoff ja Tuula Lehto.

Vuosilahjan tai ansiomerkin saajat 2021

(Yhteensä 53 henkilöä, joista 11 on toivonut, ettei heidän tietojaan julkaista.)

Vuosilahjan tai ansiomerkin saajat 2021

40 vuotta (9 henkilöä):

Arja Bäcklund, lähihoitaja

Benita Dahlberg, ruokapalvelutyöntekijä

Merja Grönberg, terveydenhoitaja

Jaana Iivonen, palvelupäällikkö

Senja Kangas, palveluvastaava

Eva Korhonen, päiväkodinjohtaja

Anne Nilsson, lastenhoitaja

Carina Nyman, lähihoitaja

Merja Ralanti, toimistosihteeri

30 vuotta (19 henkilöä):

Marina Johansson, varhaiskasvatuksen opettaja

Raili Kämäräinen, perhepäivähoitaja

Kyllikki Laakso, lastenhoitaja

Susann Liljeqvist, sairaanhoitaja

Marjaana Meriluoto, yksilövalmentaja

Eija Pirilä, lastenhoitaja

Helmer Povenius, maatalouslomittaja

Maria Rosenlöf, opinto-ohjaaja

Anne Saarnio-Jokinen, työhyvinvointikoordinaattori-työsuojelupäällikkö

Siv Tonteri, varhaiskasvatuksen opettaja

Gun-Vivian Wallén, sairaanhoitaja

Sari-Sisko Veppling, sosiaaliohjaaja

20 vuotta (25 henkilöä):

Bettina Bäckman, lähihoitaja

Tove Ekström, sairaanhoitaja

Tomas Grönqvist, lastenhoitaja

Catharina Hansson, lähihoitaja

Annika Helenius, biologian ja maantiedon lehtori

Thomas Helenius, englannin kielen lehtori

Päivi Hämäläinen, hyvinvointisuunnittelija

Jenni Hurmerinta, koulunkäynninohjaaja

Lilian Järvinen, koulusihteeri

Katja Korhonen, lähihoitaja

Jaana Laine, viestintä- ja markkinointiasiantuntija

Heidi Lyytikäinen, ympäristönsuojelusihteeri

Victoria Malm, varhaiskasvatuksen opettaja

Katja Muranen, tuntiopettaja

Tuija Niemeläinen, siivouspäällikkö

Carola Nystedt, johdon assistentti

Camilla Starck, äidinkielen lehtori

Gun-Britt Still, varhaiskasvatuksen opettaja

Susann Törnqvist, tuntiopettaja

Heidi Viitala, lähihoitaja

Olga Äyräväinen, lähihoitaja