Välfärdsplanerare Päivi Hämäläinen är Årets anställd 2021 och centralkökets personal valdes till Årets arbetsgemenskap 2021

Välfärdsplanerare Päivi Hämäläinen är Årets anställd 2021 i Lovisa stad. Årets arbetsgemenskap 2021, som valdes för första gången, är centralkökets personal. Valen offentliggjordes 24.3.2022 i en tillställning där staden också premierade de anställda som arbetat länge (40, 30, och 20 år) i kommunal tjänst.

Valen gjordes den här gången bland centralen för bildning och välfärds personal. Stadens alla anställda fick ge förslag till Årets anställd och Årets arbetsgemenskap. Centralen för bildning och välfärds ledningsgrupp valde Årets anställd och Årets arbetsgemenskap bland sammanlagt 29 förslag.

Motiveringar till valet av Årets anställd 2021:

Päivi Hämäläinen har under många år arbetat flitigt och flexibelt i olika uppgifter för människors bästa såväl i Lovisa stad som på ett vidare område. Hon deltar aktivt i utbildningar och delar med sig av sitt kunnande till andra. Årets anställd 2021 Päivi Hämäläinen är ytterst yrkeskunnig och pålitlig. Hon uppmuntrar och motiverar också andra, för att vettiga beslut ska kunna uppnås. Hon ifrågasätter när det behövs. Som arbetstagare är Päivi alltid glad, positivt inställd och ärlig. Hon är också hjälpsam, förstående och ser den större helheten i allt hon gör.

Motiveringar till valet av Årets arbetsgemenskap 2021:

Årets arbetsgemenskap 2021 arbetar med ett stort hjärta och mycket stark yrkeskunnighet. Arbetsgemenskapen i centralköket är flexibel och svarar omedelbart mot föränderliga utmaningar genom att anpassa sin verksamhet och vid behov utföra sitt arbete på ett flexibelt sätt i olika situationer. Trots stora utmaningar gör arbetsgemenskapen ett förstklassigt arbete. Detta är möjligt på grund av arbetsgemenskapens gedigna yrkeskunnighet och framför allt mycket flexibla samarbete samt varje anställds egen aktivitet. För de anställda i centralköket kan längden på arbetsdagarna förändras oväntat. Centralköket håller reda på förändringarna på sin bransch och i den omgivande världen och håller sig uppdaterat. De prövar också på nya saker på ett innovativt sätt och delar med sig av sina erfarenheter. Arbetsgemenskapen förenas också av en uppskattning för det egna arbetet och ett likadant sinne för humor.

vuoden työyhteisö
Årets arbetsgemenskap 2021

I centralköket arbetar Agneta Eriksson, Jaana Vuokkovaara, Irene Weppling, Rea Rissanen, Monica Höglund, Gisela Forsström, Nisa Lohilahti, Tarja Kuha, Susanne Lund (pensionerade sig 1.7.2021), Heli Grönlund-Temonen och Annika Kuusimurto.

Dessutom gav centralen för bildning och välfärds ledningsgrupp hedersomnämnanden till de följande personer som föreslagits till Årets anställd 2021 på grund av deras utmärkta arbetsprestationer: Catarina Kaalikoski, Tarja Välimaa, Tiina Nyman, Fanny Stam-Ravi, Annika Johansson, Pamela Westerholm, Eva Lindblom-Willner, Elin Forstén, Taija Hyttinen, Sofia Hoff och Tuula Lehto.

Mottagare av årsgåva eller förtjänsttecken 2021

(totalt 53 personer av vilka 11 har önskat att deras uppgifter inte ska publiceras.)

Mottagare av årsgåva eller förtjänsttecken 2021

40 år (9 personer):

Arja Bäcklund, närvårdare

Benita Dahlberg, kostservicearbetare

Merja Grönberg, hälsovårdare

Jaana Iivonen, servicechef

Senja Kangas, serviceansvarig

Eva Korhonen, daghemsföreståndare

Anne Nilsson, barnskötare

Carina Nyman, närvårdare

Merja Ralanti, byråsekreterare

30 år (19 personer):

Marina Johansson, lärare inom småbarnspedagogik

Raili Kämäräinen, familjedagvårdare

Kyllikki Laakso, barnskötare

Susann Liljeqvist, sjukskötare

Marjaana Meriluoto, individuell handledare

Eija Pirilä, barnskötare

Helmer Povenius, lantbruksavbytare

Maria Rosenlöf, studiehandledare

Anne Saarnio-Jokinen, arbetshälsokoordinator-arbetarskyddschef

Siv Tonteri, lärare inom småbarnspedagogik

Gun-Vivian Wallén, sjukskötare

Sari-Sisko Veppling, socialhandledare

20 år (25 personer):

Bettina Bäckman, närvårdare

Tove Ekström, sjukskötare

Tomas Grönqvist, barnskötare

Catharina Hansson, närvårdare

Annika Helenius, lektor i biologi och geografi

Thomas Helenius, lektor i engelska

Päivi Hämäläinen, välfärdsplanerare

Jenni Hurmerinta, skolgångshandledare

Lilian Järvinen, skolsekreterare

Katja Korhonen, närvårdare

Jaana Laine, kommunikations- och marknadsföringssakkunnig

Heidi Lyytikäinen, miljövårdssekreterare

Victoria Malm, lärare inom småbarnspedagogik

Katja Muranen, timlärare

Tuija Niemeläinen, städservicechef

Carola Nystedt, ledningens assistent

Camilla Starck, lektor i modersmål

Gun-Britt Still, lärare inom småbarnspedagogik

Susann Törnqvist, timlärare

Heidi Viitala, närvårdare

Olga Äyräväinen, närvårdare