Innostunut alku: ”Maata näkyvissä!” -kampanja käynnistyi toiveikkain mielin

Loviisan kaupungin maaseututoimi ilmoittaa ”Maata näkyvissä!” -kampanjan käynnistämisestä. Tämä inspiroiva kampanja on suunnattu vahvistamaan ja tukemaan maaseudun yhteisöjä erityisesti maanviljelijöitä.

Kampanjan tavoitteena on lisätä tietoisuutta maaseudun erityispiirteistä sekä edistää alueellista yhteistyötä. Pyrimme myös nostamaan esille tärkeitä yhteiskunnallisia aiheita, kuten ilmastonmuutoksen haasteet ja niiden vaikutukset maaseudun kestävyyteen.

Maaseututoimen päällikkö Sam Vickholm korostaa kampanjan merkitystä maaseudun kehityksen ja viljelijöiden tukemisen näkökulmasta. ”Seuraamme tilannetta pelloilla kasvukauden ajan ja pyrimme tarjoamaan ajantasaista tietoa sekä tukea viljelijöille tiedotteiden ja tapahtumien muodossa. Haluamme luoda pohjaa tiiviimmälle yhteistyölle maaseututoimen ja viljelijöiden välillä”, hän mainitsee.

Viljelijöiden innostunut vastaanotto

Viljelijöiden vastaanotto kampanjalle on ollut innostunutta ja rakentavaa. He ovat ilmaisseet vahvan halunsa syventää yhteistyötä Loviisan kaupungin maaseututoimen kanssa ja ovat konkreettisesti esittäneet toiveitaan byrokratian vähentämiseksi. Tämä heijastaa viljelijöiden tarvetta saada konkreettista ja käytännön tukea, jotta he voivat keskittyä olennaiseen – maanviljelyyn ja tilojensa kehittämiseen.

Tiedon jakamisen tärkeys – Viljelyn jatkuvuuden turvaaminen

Viljelijöiden keskuudessa tiedon jakamisen merkitys korostuu voimakkaasti. He arvostavat mahdollisuutta oppia toisiltaan sekä jakaa omia kokemuksiaan ja parhaita käytäntöjään. Tämä tiedonvaihto ei ainoastaan edistä viljelytoiminnan tehokkuutta ja kestävyyttä, vaan myös luo yhtenäisyyden ja yhteisöllisyyden tunteen maaseudun viljelijöiden keskuuteen. Lisäksi viljelijöiden keskuudessa tiedon jakaminen ei ole vain käytännön neuvojen vaihtamista, vaan se koetaan myös tärkeänä osana maanviljelyn perinteen ja osaamisen siirtymistä sukupolvelta toiselle, mikä on olennainen tekijä maanviljelyn jatkumisen kannalta.

Vastuullinen maanviljely edellyttää huolellista ympäristön ja luonnonvarojen suojelua

Vastuullinen maanviljely edellyttää tarkkaa huolellisuutta ympäristön ja luonnonvarojen suojelussa. Maanviljelijät toimivat tiukkojen lakien ja säädösten puitteissa varmistaakseen ympäristön ja ihmisten turvallisuuden. Esimerkiksi torjunta-aineiden käytössä noudatetaan tarkkoja sääntöjä, ja viljelijät kantavat täyden vastuun ympäristön suojelusta. Tämä korostaa viljelijöiden sitoutumista kestävään ja vastuulliseen maanviljelyyn, joka ei ainoastaan edistä ympäristön hyvinvointia, vaan myös turvaa maatalouden pitkäaikaisen kestävyyden ja jatkumisen tuleville sukupolville.

Loviisan kaupungin maaseututoimi katsoo, että ”Maata näkyvissä!” -kampanja on askel kohti entistä vahvempaa maaseutua, jossa viljelijät voivat menestyä ja yhteisöt kukoistaa. Kampanja ei ole vain tempaus, vaan se edustaa sitoutumista maaseudun kehittämiseen ja sen tulevaisuuden turvaamiseen.

Kiitos yhteistyöstä!


Loviisan kaupunki
maaseututoimi