Innovatiivista ja laadukasta asumista meren rannalla – Loviisan Kuningattarenrannan kaava nähtäville

Havainnekuva Kuningattarenrannan kelluvista taloista Bildmontage på Drottningstrandens flytande hus

Asumista meren ja kaupunkikeskustan välittömässä läheisyydessä. Ekologiset ja kestävän kehityksen periaatteet huomioivaa innovatiivista ja älykästä, ennen kaikkea laadukasta asuinrakentamista – tätä kaikkea tarjoaa Loviisan Kuningattarenrannan vastavalmistunut kaavaehdotus, joka tulee julkisesti nähtäville asiakaspalvelutoimisto Lovinfoon 7.2.–9.3.2020. Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta hyväksyi Kuningattarenrannan kaavaehdotuksen.

Kuningattarenranta on Loviisan taajama-alueen itäosaan, Loviisanlahden itärannalle suunniteltu nykyaikainen asuinalue yli 500 asukkaalle. Kaavalla tuetaan olemassa olevan kaupunkirakenteen kehitystä voimassa olevan osayleiskaavan (LOTES) mukaisesti. Alueella järjestetään asuntomessut vuonna 2023.

Alueen erityispiirteenä on mahdollisuus monipuoliseen rantarakentamiseen ja kelluvan rakentamisen toteuttamiseen sekä asuinrakentamisessa että kelluvan altaan, sauna- ja ravintolarakennusten toteuttamisen osalta.

Toteutuessaan alue laajentaa kaupungin keskustaa osaksi merellistä Loviisaa ja siitä rakentuu merellinen olohuone keskustan läheisyyteen. Siitä tulee korkealaatuisen asumisen ja palveluiden alue, joka täydentää kaupungin merellisten maisemien tonttitarjontaa. Kuningattarenrannan kaavasuunnitelmassa on huomioitu palvelujen monipuolinen, kuten hotelli- ja kylpyläpalvelujen toteuttaminen ja siinä on osoitettu ala uinti- ja virkistysmahdollisuuksia lisäävälle kelluvalle uimalalle.

Alueelle on kaavan mukaisesti mahdollista rakentaa asuinkerrostaloja, pientaloja, erilaisia toisiinsa kytkettyjä pientaloja, nk. townhouse-taloja sekä mahdollisesti pienkerrostaloja. Kaava osoittaa myös vesialueet kelluville asuinrakennuksille venesatamaksi merkityn alueen tuntumaan.

Kaikilla asuinkäytön sallivilla korttelialueilla sallitaan myös vähäinen, häiriötön yritystoiminta.

Loviisanlahden ylittävä silta sitoo toteutuessaan Kuningattarenrannan toiminnot vastarannan historialliseen Alakaupunkiin ja siellä sijaitseviin virkistysalueisiin, kuten paikallisten ja matkailijoiden kesäisin suosimaan Laivasiltaan.

Puurakentamista, aurinkoenergian hyödyntämistä ja ekologista viherympäristöä

Kuningattarenrannan suunnittelussa on pyritty mahdollisuuksien mukaan huomioimaan ja edistämään muun muassa puurakentamista, pieniä omakotitaloja, aurinkoenergian ja hulevesien hyödyntämistä, viherkattoja ja -seiniä, monipuolista ja ekologista viherympäristöä, kevyenliikenteen ja ulkoilun uusien reitistöjen syntymistä, asukkaiden yhteisöllisyyttä lisääviä vapaa-ajan- ja harrastetilojen rakentamismahdollisuuksia. Kaava edistää olemassa olevien julkisten liikenneyhteyksien sujuvaa käyttöä.

Erityisiä suojeluarvoja omaava Gröna Udden on 2,8 hehtaarin kokoinen, alueen eteläpäässä sijaitseva vanha, istutettu tammimetsikkö. Kruununrantaa kehitetään ekologisena virkistysalueena.

Asumista kuninkaallisessa ja historiallisessa ympäristössä

Kruununpolku, Regaalikatu, Kruununranta – Kuningattarenranta tarjoaa asumista kuninkaallisessa ympäristössä. Alueen nimistöllä viitataan Loviisan kaupungin syntyyn ja sen historiaan Ruotsin vallan aikaisena linnoituskaupunkina. Nimensä kaupunki sai Ruotsin kuningatar Lovisa Ulrikan (1720–1782) mukaan.

Loviisanlahti on toiminut tärkeänä vesiyhteytenä 1700-luvun rakennushankkeissa ja kaupungin menneisyydestä muistuttavan maalinnoitus Bastion Ungernin siluetti yhdistää Kuningattarenrannan alueen historian nykypäivään.

Lisätietoja kaavasta: kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari, puh. +358 440 555 403 maaria.mantysaari@loviisa.fi

Asuntomessuista: projektipäällikkö Niina Okkonen, puh. +358 44 505 1972, niina.okkonen@loviisa.fi