Innovativt och smart boende vid havet – Drottningstrandens planförslag till påseende

Havainnekuva Kuningattarenrannan kelluvista taloista Bildmontage på Drottningstrandens flytande hus

Havsnära boende invid stadscentrum. Innovativt och smart bostadsbyggande som är samtidigt ekologiskt och högklassigt men som också tar hänsyn till hållbar utveckling – Drottningstrandens planförslag erbjuder allt detta. Planförslaget kommer att läggas fram till påseende i kundservicekontoret Lovinfo 7.2–9.3.2020. Närings -och infrastrukturnämnden godkände planförslaget i sitt möte.

Drottningstranden, beläget vid Lovisaviken, öster om Lovisa centrum, är enligt planförslaget ett modernt bostadsområde för över 500 invånare. Planen förstärker den nuvarande stadsstrukturen i enlighet med delgeneralplanen LOTES. På området ordnas bostadsmässa 2023.

Ett särdrag för området är möjligheten till mångsidig strandbyggnation och till genomförande av flytande konstruktioner, både bostäder och en flytande badanläggning, bastu och restaurangbyggnader.

Planen strävar efter att Drottningstranden utvidgar stadens centrum till en del av Lovisas maritima landskap så att området utgör ett maritimt vardagsrum i närheten av centrum. Det blir ett område för högklassigt boende och service, som kompletterar stadens tomtutbud i ett maritimt landskap. I planförslaget har man tagit i beaktande förverkligandet av mångsidig hotell- och spaservice samt anvisats byggnadsyta för en flytande badanläggning som ökar möjligheterna till simning och rekreation.

Drottningstranden tillåter uppförandet av höghus och småhus så som radhus, sammankopplade småhus, s.k. townhouse –hus och småhus med två bostäder. I planen anvisar man också vattenområde för flytande småhus. På alla kvartersområden som tillåter boende tillåts en småskalig företagsverksamhet som inte förorsakar störning.

Detaljplanen möjliggör byggandet av en bro över Lovisaviken som sammankopplar Drottningstranden med den historiska Nedre Staden på vikens andra strand och dess rekreationsområden såsom Skeppsbron som är populär bland lokala och turister under sommartiden.

Byggande i trä, främjande av solenergi samt ekologisk grönmiljö

Vid planeringen av Drottningstranden har strävan varit att i den mån det är möjligt uppmärksamma och främja bland annat byggande i trä, små egnahemshus, solenergi, utnyttjande av dagvatten, gröna tak och grönväggar, mångsidig och ekologisk grönmiljö, nya nätverk för lätt trafik och friluftsliv samt möjligheter att bygga gemensamma fritids- och hobbylokaler som ökar invånarnas sociala gemenskap. Planen främjar en smidig användning av nuvarande kollektivtrafikförbindelser.

Gröna Udden, som ligger i södra delen av området, är en urgammal, planterad ekskog och har särskilda skyddsvärden. Kronostranden kommer att utvecklas som ett ekologiskt rekreationsområde.

Boende i kunglig och historisk miljö

Kronostigen, Regaeligatan, Kronostranden – Drottningstranden erbjuder boende i kunglig miljö. Med områdets namnbestånd gör man en hänvisning till Lovisa stads uppkomst och historia som fästningsstad under den svenska tiden. Staden fick sitt namn enligt Sveriges drottning Lovisa Ulrika (1720–1782).

Lovisaviken utgjorde en viktig vattenförbindelse i byggprojekten på 1700-talet. Bastion Ungerns siluett, som påminner oss idag om det förflutna, förenar den moderna Drottningstranden med historien.

Mer information om planförslaget: stadsarkitekten Maaria Mäntysaari, tfn +358 440 555 403, maaria.mantysaari@loviisa.fi

Om bostadsmässan: projektledare Niina Okkonen, tfn +358 44 505 1972, niina.okkonen@loviisa.fi