Isnäsin satamassa oleva uiva telakka puretaan

Työ aloitetaan maanantaina 26.3.2018 ja romuttamisesta vastaa Isnäs Port Oy Ltd. Uiva telakka puretaan paikan päällä Isnäsin sataman teollisuusalueella ja työtä valvoo Loviisan ympäristönsuojelu

Isnäsin sataman rantavesiin jätetyn telakan purkaminen aloitetaan maanantaina 26.3.2018. Purkamisesta on vastuussa Isnäs Port Oy Ltd ja yhteyshenkilönä toimii Kari Veini. Purkamisesta on tehty ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus Loviisan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoituksen johdosta on tehty päätös, määräyksineen ja päätöksen noudattamista valvoo Loviisan ympäristönsuojelu. Purkutyö on määrä valmistua 31.7.2018 mennessä.

Telakkaa puretaan paikan päällä, erikseen osoitetulla paikalla, Isnäsin sataman teollisuusalueella. Polttoleikkaamalla irrotetut kappaleet siirretään nosturilla rantaan varatulle työalueelle, jossa ne pilkotaan (polttoleikkamalla) pienempiin palasiin poiskuljettamista varten. Jotta purkutyö ei venyisi niin pitkälle ajanjaksolle saadaan se päätöksen mukaisesti tehdä 23.3 – 31.7.2018 arkisin klo 7 – 20 ja viikonloppuisin klo 9 – 18. Purkutyötä, lastausta tai kuljettamista ei kuitenkaan saa suorittaa viikonloppuina 12 – 13.5. ja  22 – 24.6.2018.

Viranomaisen tekemä päätös on nähtävillä kaupungin ilmoitustaululla Lovinfossa sekä kaupungin nettisivuilla www.loviisa.fi