Itä-Uudenmaan pelastuslaitos tiedottaa: Loviisa19-pelastustoimintaharjoituksessa yli 50 organisaatiota

Loviisan ydinvoimalaitokseen liittyvä pelastustoimintaharjoitus ”LOVIISA19” järjestetään 13.11.2019.

Sisäministeriön asetus erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta (612/2015 7§) edellyttää, että ydinvoimalaitoksen ulkoisen pelastussuunnitelman toimivuutta testataan vähintään kerran kolmessa vuodessa tapahtuvalla harjoituksella.

Harjoitukseen osallistuu yli 50 viranomaista ja organisaatiota, muun muassa Loviisan voimalaitos, Säteilyturvakeskus ja Loviisan kaupunki. Päävastuu ulkoisesta pelastussuunnitelmasta ja harjoituksen järjestämisestä on Itä-Uudenmaan pelastuslaitolla.

Harjoitus toteutetaan pääasiassa johtamis-, kartta- ja viestintäharjoituksena, eikä se välttämättä näyttäydy Loviisan voimalaitoksella tai Loviisan kaupungissa lainkaan. Myös sopimuspalokuntien miehittämien säteilymittauspartioiden toimintaa sekä Loviisaan sijoitetun suojavarustekontin ja sen varusteiden käyttöä harjoitellaan.

Suojavarustekonttiin liittyvää harjoittelua tapahtuu Loviisassa jo ennen harjoitusta 30.10. ja 7.11.2019 sekä harjoituspäivänä. Näinä päivinä Loviisan kaupungissa ja voimalaitokselle johtavalla tiellä saattaa nähdä suojavarusteisiin pukeutuneita henkilöitä.

Harjoituksessa testataan muun muassa toiminnan käynnistämistä, johtamistoimintoja, yhteistoimintaa eri toimialojen kesken, tilannekuvan muodostamista ja ylläpitoa sekä tiedon välittämistä viranomaisille, väestölle ja tiedotusvälineille. Merkittävässä roolissa ovat osallistujien laatimat tiedotteet ja niiden sisällöt sekä sosiaalinen media. Viestintään liittyvät harjoitusympäristöt toteuttaa Helsingin yliopiston viestinnän laitos.

Lisätietoja: Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, Jorma Kuikka, Ensihoitopäällikkö/LOVIISA19 suunnittelutyöryhmän puheenjohtaja, puh. 040 842 7570, jorma.kuikka@porvoo.fi