Räddningsverket i Östra Nyland meddelar: Över 50 organisationer deltar i räddningsverksamhetsövningen LOVISA19

Räddningsverksamhetsövningen “LOVISA19” som simulerar en olycka vid Lovisa kärnkraftverk ordnas 13.11.2019.

Inrikesministeriets förordning om externa räddningsplaner för objekt som medför särskild risk (612/2015 7§) förutsätter att man minst vart tredje år håller en övning där man testar att den externa räddningsplanen för ett kärnkraftverk fungerar.

I övningen deltar över 50 myndigheter och organisationer, bland annat Lovisa kraftverk, Strålsäkerhetscentralen och Lovisa stad. Räddningsverket i Östra Nyland bär det huvudsakliga ansvaret för den externa räddningsplanen och ordnandet av övningen.

Övningen ordnas huvudsakligen som lednings-, kart- och kommunikationsövning och syns nödvändigtvis inte alls i Lovisa kraftverk eller Lovisa stad. Även verksamheten av strålningsmätningspatruller som är bemannade av avtalsbrandkårer samt användningen av skyddsutrustningscontainern i Lovisa samt dess redskap övas.

Övningen med skyddsutrustningscontainern ordnas i Lovisa redan före huvudövningen 30.10 och 7.11.2019 samt på själva övningsdagen. Under dessa dagar kan man i Lovisa och på vägen som leder till kraftverket se personer klädda i skyddsutrustning.

Under övningen testas bland annat inledande av verksamheten, ledningsfunktioner, samverkan mellan olika parter, bildande och upprätthållande av lägesbild samt förmedling av information till myndigheter, befolkningen och massmedia. Meddelanden som deltagarna har skrivit samt sociala medier spelar en viktig roll i övningen. Helsingfors universitets institution för kommunikation skapar övningsmiljöerna för kommunikationen.

Mera information: Räddningsverket i Östra Nyland, Jorma Kuikka, Chef för akutvård/ordförande för planeringsarbetsgruppen LOVISA19, tfn 040 843 7570, jorma.kuikka@porvoo.fi