Itäradan lähijunaliikenteen mahdollisuutta Koskenkylään selvitetään!

Itärata

Itäradan lähijunaliikenteen kehittämistä koskevat suunnitelmat ovat edenneet uuteen vaiheeseen. Lähijunaliikenteen toimintaedellytykset Itäradalla selvitetään tarkemmin Helsingin ja Porvoon välillä. Selvityksessä huomioidaan myös lähijunaliikenteen jatkaminen Koskenkylään saakka.

Koskenkylä sijaitsee merkittävässä liikenteellisessä yhtymäkohdassa ja sen integrointi lähijunaliikenteen verkostoon voi tarjota monia etuja matkustajille sekä alueen kehitykselle. Lähijunaliikenteen jatkaminen Koskenkylään asti mahdollistaisi matkaketjujen (juna-bussi tai juna-henkilöauto) toteutumisen rannikon suuntaisesti Loviisaan, Pyhtäälle, Kotkaan ja Haminaan.

Lähijunaliikenteen seisakkeen mahdollisuutta Koskenkylässä ei ole tutkittu aiemmissa selvityksissä. Toiveita tuli Itäradan kuntatapaamisen yhteydessä syksyllä 2023 Lapinjärveltä ja Loviisasta. Näin ollen selvitystyö aloitetaan ja se keskittyy alueen liikenteelliseen infrastruktuuriin, matkustajamääriin, ympäristövaikutuksiin sekä taloudellisiin näkökohtiin.

Selvitystyön tavoitteena on kartoittaa eri vaihtoehtoja lähijunaliikenteen laajentamiseksi Koskenkylään asti ja arvioida niiden vaikutuksia sekä hyötyjä kokonaisuudessaan. Tämän lisäksi pyritään tunnistamaan mahdollisia haasteita ja ratkaisuja, jotka liittyvät lähijunaliikenteen integroimiseen alueelle.

Selvitystyön odotetaan valmistuvan määräaikaan mennessä, jonka jälkeen saadut tulokset ja suositukset toimitetaan asianomaisille viranomaisille ja sidosryhmille. Tämän jälkeen käynnistetään tarvittavat jatkotoimenpiteet, jotta voidaan edetä kohti kestäviä ja tehokkaita ratkaisuja Itäradan lähijunaliikenteen kehittämiseksi.

Lisätietoja: www.itarata.fi

Loviisan kaupunki
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus