Möjligheterna till närtågstrafik på Östbanan till Forsby utreds!

Östbanan

Planerna för utvecklingen av närtågstrafiken på Östbanan har kommit in i en ny fas. Verksamhetsförutsättningarna för närtågstrafiken mellan Helsingfors och Borgå utreds närmare. I utredningen beaktas också eventuella förlängningar av närtågstrafiken ända till Forsby.

Forsby ligger vid en viktig trafikmässig knutpunkt och dess integrering i närtågsnätet kan erbjuda många fördelar för passagerare och utvecklingen av området. En förlängning av närtågstrafiken ända till Forsby skulle möjliggöra resekedjor (tåg-buss och tåg-personbil) längs kusten till Lovisa, Pyttis, Kotka och Fredrikshamn.

Möjligheten till stationer för närtågstrafik i Forsby har inte undersökts i tidigare utredningar. Önskemålet kom från Lappträsk och Lovisa i samband med kommunträffarna för Östbanan hösten 2023. En utredning kommer således att inledas, med fokus på områdets trafikinfrastruktur, passagerarantal, miljökonsekvenser och ekonomiska aspekter.

Syftet med utredningen är att kartlägga olika alternativ för att utvidga närtågstrafiken ända till Forsby och bedöma vilka konsekvenser och fördelar alternativen har som helhet. Utöver detta försöker man identifiera eventuella utmaningar och lösningar med tanke på integrering av närtågstrafiken i området.

Utredningen förväntas vara klar inom utsatt tid, efter vilket resultaten och rekommendationerna kommer att meddelas till berörda myndigheter och intressentgrupper. Efter detta inleds de fortsatta åtgärder som behövs för att kunna gå mot hållbara och effektiva lösningar för att utveckla närtågstrafiken på Östbanan.

Mer information: www.ostbanan.fi

Lovisa stad
Centralen för näringsliv och infrastruktur