Kaavoitetun alueen laajennus Pietarintien eteläpuolella käsitellään elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan kokouksessa 29.9.2022

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan kokouksessa 29.9.2022 käsitellään kaavoitetun alueen laajentamista suurikokoisia yritystontteja varten Pietarintien eteläpuolella, Loviisan itäisen liittymän kohdalla.

Suunnittelualue sijaitsee itäiseen liittymään kaavoitetun teollisuusalueen läheisyydessä Pietarintien eteläpuolella. Suunnittelualue on kooltaan noin 42 hehtaaria. Kaavoitettava alue on pääosin rakentamatonta metsää. Asemakaavan laatimista ohjaa LOTES osayleiskaava, jossa suunnittelualue on osoitettu teollisuusalueeksi, jolle ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY). Asemakaavan tavoitteena on tutkia, voidaanko alueelle sijoittaa suurikokoisia yritystontteja.

Asemakaavalla on osoitettu kaksi uutta teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T-4). Korttelialueen merkintä on seuraava: ”Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, jolle saa rakentaa teollisuustiloja kuten tehtaita, teollisuushalleja ja korjaamoja niihin liittyvine varasto- ja muine aputiloineen sekä varastorakennuksia. Korttelialueelle saa sijoittaa pääkäyttötarkoitusta palvelevia toimi-, toimisto- ja myymälätiloja. Alueelle ei saa sijoittaa toimintaa, joka aiheuttaa ympäristöä häiritsevää melua, tärinää, hajua, ilman pilaantumista tai muuta häiriötä. Rakentamattomat osat, joita ei käytetä kulkuteinä, pysäköimis- tai oleskelualueina on istutettava tai pidettävä luonnonmukaisena huolitellussa kunnossa.” Kaavamääräys mahdollistaa täten monipuolisesti erityyppisen yritystoiminnan ja rajaa raskaimmat ja ympäristöhäiriöitä aiheuttavat toiminnot alueelta pois.

Valmistelijan ehdotus on laajentaa kaavoitettavaa aluetta sekä asettaa kaavaluonnoksen julkisesti nähtäville 30 päiväksi ja pyytää siitä lausunnot.

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan esityslista 29.9.2022