Kasvatus- ja sivistyslautakunnan kokouksessa 5.7.2023

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan kokouksessa 5.7.2023 käsitellään muun muassa näitä asioita:

Turvallisuusratkaisu keskustan kouluille

Harjurinteen koulun, Loviisan lukion ja Lovisavikens skolan piha-alueilla on esiintynyt kouluajan ulkopuolella huomattavaa ilkivaltaa ja häiriökäyttäytymistä. Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtajan lokakuisen päätöksen mukaan näissä kohteissa on käynnissä Securitaksen toteuttama 12 kuukauden pilottijakso. Pilottijakson välipalautekeskustelussa 6.6.2023 todettiin että piirivartioinnista ja kameravalvonnasta on ollut hyötyä Lovisavikens skolan alueella, jossa ilkivalta on vähentynyt merkittävästi. Harjurinteen koululla ja Loviisan lukiolla todettiin kuitenkin tarvetta kameroiden ja kuulutusyksiköiden lisäämiselle. Kasvatus- ja sivistyslautakunnan kokouksessa käsitellään nyt Securitaksen tarjous keskustan koulujen turvallisuuden lisäämiseksi 36 kuukauden jaksolle syyslukukaudesta lähtien. Ehdotuksena on, että kustannukset jaettaisiin sivistys- ja hyvinvointikeskuksen hallinnon ja elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen välillä.

Puhtaanapidon tarvikkeiden puitesopimus

Loviisan kaupunki on osallisena puhtaanapidon tarvikkeet yhteishankinnnassa Hansel Oy:n alla. Valmistelijan ehdotuksena on liittyä Hansel Oy:n valmisteilla olevaan puitesopimukseen ajalle 1.2.2024–31.1.2026. Liittymisilmoitus uuteen yhteishankintasopimukseen on tehtävä 2.10.2023 mennessä.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan esityslista 5.7.2023