Ärenden som behandlas på nämnden för fostran och bildnings möte 5.7.2023

På nämnden för fostran och bildnings möte 5.7.2023 behandlas bland annat:

Säkerhetslösning för skolorna i centrum

Det har förekommit utanför skoltid betydande vandalism och störande beteende på Harjurinteen koulus, Loviisan lukios och Lovisavikens skolas gårdsområden. Enligt beslut i oktober av direktören för centralen för bildning och välfärd pågår i dessa objekt en pilotperiod på 12 månader genomförd av Securitas. Under pilotperiodens mellanresponsdiskussion 6.6.2023 konstaterade man att områdes- och kameraövervakningen varit till nytta på Lovisavikens skolas område, där vandalismen minskat betydligt. Vid Harjurinteen koulu och Loviisan lukio kontaterades dock behov av fler kameror och utropsenheter. Under nämnden för fostran och bildnings sammanträde behandlas nu Securitas anbud för ökande av säkerhet vid skolorna i centrum för en period av 36 månader från och med höstterminen. Förslaget är att kostnaderna skulle delas mellan centralen för bildning och välfärds förvaltning och centralen för näringsliv och infrastruktur.

Ramavtal för rengöringsprodukter

 Lovisa stad är ansluten till en samordnad upphandling för rengöringsprodukter under Hansel Ab. Beredaren föreslår att staden ansluter sig till ett nytt upphandlingsavtal som Hansel Ab bereder för tiden 1.2.2024–31.1.2026. Anmälan om anslutning till det nya samordnade upphandlingsavtalet skall göras senast 2.10.2023.

Nämnden för fostran och bildnings föredragningslista 5.7.2023