Kasvatus- ja sivistyslautakunta käsittelee 26.2. 2020 varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutosesitystä, Tetomin tuulivoimaosayleiskaavaehdotus on esillä eki-lautakunnassa 27.2.2020

Keskiviikkona 26.2.2020 kokoontuva kasvatus- ja sivistyslautakunta käsittelee kokouksessaan esitystä, joka ehdottaa neljännen maksuluokan käyttöönottoa varhaiskasvatuksessa 1.8.2020 alkaen.

Muutoksella mahdollistettaisiin jokaiselle perheelle sopivan maksuluokan valinta ja samalla se nostaisi varhaiskasvatuksen palvelutasoa. Uusi maksuluokka olisi 70 prosenttia korkeimmasta maksusta. Tällöin hoitotarve olisi 87–107 tuntia kuukaudessa, jolloin kuukausimaksuksi muodostuisi korkeimman maksuluokan mukaan 202 euroa.

Samassa esityksessä käsitellään myös varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkastuksia. Mikäli lautakunta hyväksyy esityksen asiakasmaksuista, ylin perittävä maksu alenee nykyisestä 289 eurosta 288 euroon. Alin perittävä maksu on edelleen 27 euroa.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta käsittelee myös kansalaisopiston ensi lukuvuoden kurssihintoja, perusopetuksen ja lukioiden tuntikehystä lukuvuonna 2020–2021 sekä antaa lausuntonsa Kuningattarenrannan kaavaehdotuksesta.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan esityslista 26.2.2020.

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta (Eki) käsittelee kokouksessaan Tetomin tuulivoimaosayleiskaavaehdotusta

Osayleiskaava on tullut vireille 2014. Osayleiskaavalla osoitetaan paikat kahdeksalle tuulivoimala-alueelle, joille on mahdollista myöntää rakennusluvat. Kaavaluonnos oli nähtävillä 31.5.–1.7.2019 ja siitä järjestettiin yleisötilaisuus. Sen jälkeen selvityksiä on täydennetty ja laadittu muun muassa erilaisia luontoon ja linnustoon liittyviä selvityksiä. Kaupunginvaltuusto on toivonut iltakoulua tuulivoiman terveysvaikutuksiin liittyvästä tutkimuksesta.

Tuulivoimatoimija Ilmatar Windpower Oy toivoo kaavaehdotuksen käsittelyä hankkeen etenemiseksi. Kaavan laatii Ramboll Finland Oy.

Lautakunta käsittelee myös Tamminiemen leirintäalueen vaikuttavuusselvitystä sekä vuoden 2020 kaavoituskatsausta.

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan esityslista 27.2.2020.