Nämnden för fostran och bildning behandlar 26.2. 2020 förslaget av ändring i klientavgifterna inom småbarnspedagogiken, näringslivs- och infrastrukturnämnden behandlar 27.2.2020 planförslaget för delgeneralplan för vindkraft i Tetom

Nämnden för fostran och bildning som sammanträder på onsdag 26.2.2020 behandlar i sitt möte förslaget att ändra klientavgifterna för småbarnspedagogik till följd av indexjustering samt att införa en fjärde avgiftsklass från och med 1.8.2020.

Detta skulle möjliggöra valet av en lämplig avgiftsklass för varje familj och höjer samtidigt servicenivån. Den nya avgiftsklassen skulle vara 70 procent av den högsta avgiften vilket betyder att vårdtiden skulle vara 87–107 timmar i månaden och den högsta månadsavgiften 202 euro.

I samma ärende behandlas förslaget till indexjusteringarna av klientavgifterna. Ifall avgiften ändras sänks den högsta avgiften från nuvarande 289 euro till 288 euro. Den lägsta avgiften som debiteras är fortfarande 27 euro.

Nämnden behandlar också principer för bestämmandet av kurspriser för medborgarinstitutets nästa läsår, timresursen för den grundläggande utbildningen och gymnasierna läsåret 2020–2021 samt ger sitt utlåtande om detaljplaneförslaget för Drottningstranden.

Nämnden för fostran och utbildning föredragningslista 26.2.2020.

Näringslivs- och infrastrukturnämnden behandlar i sitt möte förslaget till delgeneralplan för vindkraft i Tetom

En delgeneralplan för vindkraft påbörjades år 2014. Med delgeneralplanen anvisas platser för åtta vindkraftverksområden där det går att bevilja bygglov. Planutkastet var framlagt 31.5–1.7.2019. Också ett möte för allmänheten ordnades. Utredningarna har kompletterats bland annat med natur- och fågelutredningar. Stadsfullmäktige har önskat en aftonskola om undersökningen gällande vindkraftens hälsoeffekter.

Vindkrafsaktören Ilmatar Windpower Abp önskar att planförslaget behandlas så att projektet framskrider. Planen utförs av Ramboll Finland Oy.

Nämnden behandlar också konsekvensutredningen över Ekuddens campingområde samt planläggningsöversikten för 2020.

Näringslivs- och infrastrukturnämndens föredragningslista 27.2.2020.