Kaupungin hyvä yhteistyö Loviisan Yrittäjien kanssa jatkuu

Loviisan kaupungin johto tapasi perjantaina 7.6.2024 Loviisan Yrittäjien puheenjohtajan Andreas Ögårdin. Kaupungin puolelta paikalla olivat kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Otto Andersson, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arja Isotalo ja vt. kaupunginjohtaja Elina Amnell-Holzhäuser.

Loviisan kaupunki tapaa säännöllisesti yrittäjien edustajia. Tapaamisessa käytiin keskustelua yrittäjien ja kaupungin välisestä yhteistyöstä sekä molempia koskevista ajankohtaisista asioista.

Kaupunki ja Loviisan Yrittäjät ry perustivat vuonna 2021 yhteisen Elinvoimafoorumin. Eri sidosryhmät kokoavat pyöreän pöydän keskustelut jatkuvat jälleen syksyllä 2024.

– Yrittäjät ovat kaupungin voimavara ja keskeinen elinvoiman lähde. Kaupungin on tärkeää huomioida pitkään paikkakunnalla toimineiden yritysten toiveet ja huolenaiheet sekä luoda edellytyksiä yritystoiminnan kehittämiselle ja uusien yritysten sijoittumiselle Loviisaan, toteaa vt. kaupunginjohtaja Elina Amnell-Holzhäuser.

Kaupunki on tiiviisti mukana myös Loviisa Forum -tapahtumassa. Loviisa Forum on Loviisan Yrittäjien järjestämä keskustelu- ja kulttuuritapahtuma lauantaina 8.6.2024 kello 11–15 Loviisan torilla. Lisätietoja tapahtumasta