Stadens goda samarbete med Lovisa Företagare fortsätter

Lovisa stads ledning träffade fredag 7.6.2024 ordföranden för Lovisa Företagare Andreas Ögård. Från stadens sida närvarade stadsfullmäktiges ordförande Otto Andersson, stadsstyrelsens ordförande Arja Isotalo och tf stadsdirektören Elina Amnell-Holzhäuser.

Lovisa stad träffar regelbundet representanter för företagare. Under mötet diskuterades samarbetet mellan företagarna och staden och aktuella frågor av gemensamt intresse.

År 2021 inrättade staden och Lovisa Företagare rf ett gemensamt Livskraftsforum. Rundabordsdiskussionerna, som för samman olika intressentgrupper, fortsätter igen hösten 2024.

– Företagarna är en resurs för staden och en viktig källa för livskraft. Det är viktigt att staden tar hänsyn till önskemål och bekymmer från företag som länge varit verksamma på orten och skapar förutsättningar för affärsverksamhetsutveckling och etablering av nya företag i Lovisa, konstaterar tf stadsdirektören Elina Amnell-Holzhäuser.

Staden är också nära engagerad i evenemanget Loviisa Forum. Loviisa Forum är ett diskussions- och kulturevenemang som Lovisa Företagare arrangerar på Lovisa torg lördag 8.6.2024 klockan 11–15. Mer information om evenemanget (på finska)