Kaupungin päätöksenteon syyskausi alkaa tällä viikolla

Kaupungin luottamuselimet ovat palaamassa kesätauolta ja ensimmäisinä kokoontuvat kaupungin hallitus, vesiliikelaitos, hyvinvointilautakunta ja perusturvalautakunta.

Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 12.8.2019 muun muassa rantatontin nro 56 myymistä. Määräala on noin 5 027m2 suuruinen.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää lausunnostaan Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle YIT Suomi Oy:n Malmgårdin kiviainesalueen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Kaupunginhallitus käsittelee myös useampaa valtuustoaloitetta.

Kaupunginhallituksen esityslista

Isnäsin veden laatuongelma sekä osavuosikatsaus ovat Loviisan Vesiliikelaitoksen esityslistalla 13.8.2019.

Vesiliikelaitoksen esityslista

Hyvinvointilautakunta käsittelee kokouksessa 14.8.2019 muun muassa elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan pyyntöä antaa lausunto Kuningattarenrannan kaavaluonnoksesta. Lausunnossaan hyvinvointilautakunta pitää tärkeänä muun muassa eri toimintojen ja niiden yhdistelmien riittävää mitoittamista ja esteettömyyden, yhteiskäytön soveltuvuuden ja muunneltavuuden huomioimista.

Lisäksi hyvinvointilautakunta käsittelee kokouksessaan osavuosikatsausta kuukausilta 1-6, 2019.

Hyvinvointilautakunnan esityslista

Perusturvalautakunta kokoontuu 15.8.2019 päättämään muun muassa Itä-Uudenmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry:lle myönnettävästä avustuksesta Loviisan klubitalotoiminnalle vuodelle 2020. Loviisan klubitalotoimintaan ollaan oltu tyytyväisiä ja sen jäsen- sekä käyntimäärät ovat kasvaneet tasaisesti.

Perusturvalautakunta antaa myös lausunnon Kårkullan kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 2020-2022.

Perusturvalautakunnan esityslista