Kaupungin talous tasapainoon suunnittelukauden 2021–2022 lopussa

Raatihuone Råthuset

Loviisan kaupungin talousarvio 2020 painuu 3,7 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Kaupunginjohtajan ehdotuksessa kaupungin talous tasapainottuu taloussuunnittelukauden 2021–2022 lopussa.

Talousarvion 2020 alijäämäisyys johtuu suurimmalta osin kaupungin verokertymän pienentymisestä. Yhteisöverotulot ovat vähentyneet voimakkaasti, ja asukasmäärän lasku verottaa kunnallisverokertymää. Verokorttiuudistus ja tulorekisterin käyttöönoton ongelmat vaikeuttavat verokertymän ennustettavuutta edelleen.

– Verotulojen voimakas lasku, johon kaupunki ei ole voinut vaikuttaa, on tehnyt tulojen ja menojen välisen tasapainon saavuttamisen mahdottomaksi. Jonkin ajan kuluttua vaikuttaviin säästötoimenpiteisiin on ryhdytty, ja tulopuolen pitäisi vahvistua suunnittelukauden loppua kohti, mutta siihen asti velkaantumisaste valitettavasti kasvaa, toteaa Loviisan kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom.

Kaupungin velkamäärä kasvaa vuonna 2020 ehdotuksen mukaan 5 781 euroon asukasta kohden, kun velkaa on nyt 4 347 euroa asukasta kohden.

Verotulojen lisäksi tuloja lasketaan saatavan metsien, peltojen ja tonttien myynnistä.

Investointeja vetovoiman kasvattamiseen

Kaupunki investoi voimakkaasti. Vuoden 2020 investointimenot (netto) ovat ehdotuksen mukaan 20,4 miljoonaa euroa. Ruotsinkielinen lukio Lovisa Gymnasium kunnostetaan. Tulevassa Koskenkylän koulukeskuksessa työt jatkuvat vanhan Forsby skolan kunnostuksella. Harjurinteen koulun vanhan osan kunnostustöitä jatketaan ensi vuonna, ja niihin on varattu 5 miljoonaa euroa. Valmiiksi saadaan myös palvelutalo Onnelan laajennus Pernajan kirkonkylässä, johon on varattu 2,9 miljoonaa euroa vuonna 2020.

Investointiohjelmaan sisältyy suunnittelukauden aikana Kuningattarenrannan alueen infrastruktuurin rakentaminen sekä liikuntahallin ja/tai hyvinvointikeskuksen rakentaminen.

– Kaupungin on investoitava, jos haluamme hyvinvointia ja uusia asukkaita. Meidän on otettava vastuuta aiempina vuosina syntyneestä korjausvelasta, uskallettava panostaa tulevaisuuteen ja Loviisan pitkäaikaiseen vetovoimaan sekä huolehdittava siitä, että Loviisan asuntomessut suunnitellaan parhaimmalla mahdollisella tavalla, sanoo kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom.

Asukasluvun lisääntyminen tärkeää

Talousarviolaskelmien perustana on käytetty kaupungin asukasmäärää vuoden 2018 lopussa, eli 14 891 asukasta.

– Talouden kannalta tärkeintä on asukasluvun pysyminen nykytasolla tai mieluiten sen lisääntyminen. Jokaisen meistä pitää toimia kotikaupunkimme lähettiläänä, jos haluamme säilyttää palvelutasomme, haastaa Oker-Blom.

Loviisan kaupunginhallitus kävi 21.10.2019 läpi kaupunginjohtajan esitystä vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 2021–2022 taloussuunnitelmaksi ja päättää siitä 28.10.2019. Kaupunginvaltuusto päättää veroprosenteista kokouksessaan 14.11.2019, jonka jälkeen se pitää iltakoulun talousarviosta. Vuoden 2020 talousarviota ja vuosien 2021–2022 taloussuunnitelmaa kaupunginvaltuusto käsittelee joulukuun kokouksessaan.