Kaupungin tilinpäätös 2023 tulee kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi 26.6.2024

Loviisan kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kokouksessaan 12.6.2024, että kaupungin vuoden 2023 tilinpäätös palautetaan tarkastuslautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi. Kaupunginvaltuusto haluaa, että tarkastuslautakunta täsmentää vastuuvapauden piirissä olevat henkilöt.

Tarkastuslautakunta esitti valtuustolle tilinpäätöksen hyväksymistä, kaupungin hankintoja koskevan erityistilintarkastuksen tekemistä sekä vastuuvapauden myöntämistä vasta, mikäli erityistilintarkastuksessa ei ilmene seikkoja, jotka estävät vastuuvapauden myöntämisen. Tilintarkastaja oli tilintarkastuskertomuksessaan esittänyt vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

Tarkastuslautakunnan pohjaesitys, jossa vastuuvapautta ei esitetä hankintavastuussa oleville, olisi kuitenkin johtanut valtuustossa siihen, että kaikki hankintavastuussa olevat valtuutetut olisivat olleet asian käsittelyssä esteellisiä. Kaupunginvaltuusto ei siten olisi ollut asiassa päätösvaltainen. Valtuustoryhmien puheenjohtajat olivatkin yhdessä sopineet, että asia palautetaan tarkastuslautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi vastuuvapauden piirissä olevien henkilöiden täsmentämiseksi.

Tarkastuslautakunta kokoontuu käsittelemään kaupungin vuoden 2023 tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä 17.6.2024. Kaupunginvaltuusto kokoontuu uudelleen käsittelemään tilinpäätöstä keskiviikkona 26.6.2024.