Kaupunginhallituksen esityslista 27.11.2023

Kaupunginhallituksen kokouksessa 27.11.2023 käsitellään muun muassa:

  • Valitsijaryhmä esittää, että vesiliikelaitoksen johtajan virkaan valitaan Maria Sippala.
  • Tarjouskilpailun perusteella Loviisan kaupungin henkilökunnan työterveyshuollon järjestäjäksi ajalle 1.4.2024–31.3.2028 ehdotetaan valittavan Mehiläinen Oy. Sopimusta voidaan tarvittaessa jatkaa kahdella optiovuodella.
  • Tetomin tuulivoimaosayleiskaavan kaavoitusmennettelyn keskeyttäminen. Valtuusto tekee lopullisen päätöksen.
  • Perinnönjakosopimuksen hyväksyminen – Loviisalainen henkilö, joka menehtyi tammikuussa 2023 on testamentannut osan omaisuudestaan Loviisan kaupungille. Perinnönjakosopimuksen mukaan kaupungille tulevan perintöosuuden määrä on vajaa 800 000 euroa. Testamenttimääräyksen mukaan omaisuus tulee käyttää omaishoidon edistämiseen kaupungissa.

Kaupunginhallituksen esityslista 27.11.2023