Stadsstyrelsens föredragningslista 27.11.2023

På stadsstyrelsens möte 27.11.2023 behandlas bland annat:

  • Intervjugruppen föreslår att Maria Sippala väljs till tjänsten som direktör för vattenaffärsverket.
  • På basis av anbudsförfarandet förelås Mehiläinen Oy väljas till anordnare av företagshälsovård för Lovisa stads personal under perioden 1.4.2024–31.3.2028. Avtalet kan vid behov kan förlängas med två optionsår. 
  • Att avbryta planläggningsförfarande som gäller generalplaneringen för vindkraft i Tetom.
  • Godkännande av avtal om arvskifte – En Lovisabo som avled i januari 2023 har testamenterat en del av sin egendom till Lovisa stad. Enligt avtalet om arvskifte är storleken av stadens arvsandelen knappa 800 000 euro. Enligt testamentförordningen ska egendomen användas för främjande av anhörigvård i staden.

Stadsstyrelsens föredragningslista 27.11.2023