Kaupunginhallituksen kokouksessa 4.9.2023

Kaupunginhallituksen kokouksessa 4.9.2023 käsitellään muun muassa seuraavaa:

  • Loviisan 10. kaupunginosan nimen Ulriika-Määrlahti muuttaminen Kuningattarenrannaksi. – Päätös ei vaikuta Kaupunginosassa sijaitsevien asuinalueiden nimiin. Lopullisen päätöksen asiassa tekee kaupunginvaltuusto. 
  • Tietohallintopäällikön viran täyttäminen. – Virkaan ehdotetaan valittavaksi Mika Tepponen.
  • Kuningattarenrannassa sijaitsevan ranta-aukion nimeäminen Victorianaukioksi. – Lopullisen päätöksen asiassa tekee kaupunginvaltuusto. 
  • Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu kanteluasiassa. – Eduskunnan oikeusasiamiehelle oli kanneltu 1.6.2022 kaupunginjohtajan menettelystä sivutoimiin ja sidonnaisuuksiin liittyen. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on ratkaissut asian 18.8.2023 antamallaan päätöksellä EOAK/3471/2022. Kantelu ei johtanut toimenpiteisiin eikä kaupunginjohtajan tai kaupunginhallituksen menettelyssä todettu moitittavaa.
  • Kaupunginhallituksen edustajien nimeäminen lautakuntiin ja johtokuntiin. – Loviisan kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi vuotta, joten kaupunginvaltuusto valitsi toukokuussa uuden kaupunginhallituksen.

Kaupunginhallituksen esityslista 4.9.2023