Kaupunginhallituksen kokous 19.12.2022

Kaupunginhallituksen kokouksessa 19.12.2022 käsittelyssä on muun muassa kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma, vuoden 2023 eduskuntavaalien äänestyspaikat sekä hallintojohtajan rekrytoinnin valmistelu.

Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma (SECAP)

Loviisan kaupunki liittyi Euroopan komission kaupunginjohtajien ilmastosopimukseen (Covenant of Mayors for Climate and Energy) vuonna 2018. Sopimukseen liittyneet kaupungit ja kunnat sitoutuvat tavoittelemaan vähintään 40 prosenttista kasvihuonekaasupäästöjen vähennystä vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi kaupungit ja kunnat sitoutuvat kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman (Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP) laatimiseen ja käyttöönottoon. Kyseessä on Loviisan ensimmäinen ilmasto-ohjelma. SECAPissa on kaksi osiota: hillintäosio, jossa esitetään konkreettisia toimenpiteitä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, ja sopeutumisosio, jonka toimenpiteillä pyritään edistämään ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumista ja varautumista. Loviisan kaupungin kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman on laatinut Loviisan kaupunki yhdessä konsulttitoimisto Sitowise Oy:n kanssa. Suunnitelma ja sen toimenpiteet on käyty läpi yksiköittäin elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksessa sekä kaupungin johtoryhmässä.

Ennakkoäänestyspaikat eduskuntavaaleissa 2023

Kokouksessa käsitellään vuoden 2023 eduskuntavaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat. Ehdotuksena on lisätä ennakkoäänestysmahdollisuuksia Koskenkylässä järjestämällä ennakkoäänestyspaikka Agricola-museossa arkisin 22.3.–28.3.2023 sekä muuttamalla äänestysbussin aikataulua lauantaina 25.3.2023.

Hallintojohtajan rekrytoinnin valmistelu

Kaupunginkansliakeskuksen johtaja (hallintojohtaja 1.1.2023 alkaen) valittiin marraskuussa toisen työnantajan palvelukseen ja hän ilmoittanee joulukuun lopussa irtisanoutumisestaan. Jotta uuden hallintojohtajan hakuprosessi voidaan käynnistää heti kun nykyisen viranhaltijan viimeinen työpäivä on tiedossa, hakuilmoitus tuodaan jo tässä vaiheessa kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Kaupunginhallituksen esityslista 19.12.2022