Stadsstyrelsens möte 19.12.2022

På stadsstyrelsens möte 19.12.2022 behandlas bland annat en åtgärdsplan för hållbar energi och hållbart klimat, röstningsställen vid riksdagsvalet våren 2023 samt förberedelser inför rekryteringen av en ny förvaltningsdirektör.

Åtgärdsplan för hållbar energi och hållbart klimat (SECAP)

Lovisa stad anslöt sig 2018 till Europeiska kommissionens borgmästaravtal för klimat och energi (Covenant of Mayors for Climate and Energy). De städer och kommuner som anslutit sig till avtalet förbinder sig att sträva efter att minska sina växthusgasutsläpp med 40 procent till 2030. Utöver detta förbinder sig städerna och kommunerna att utarbeta och införa en åtgärdsplan för hållbar energi och hållbart klimat (Sustainable Energy and Climate Plan, SECAP).

Det är fråga om Lovisa stads första klimatprogram. SECAP består av två delar: en del för stävjande åtgärder, där det läggs fram konkreta åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser, och en anpassningsdel, vars åtgärder syftar till att främja anpassning till och beredskap för klimatförändringens effekter. Lovisa stads åtgärdsplan för hållbar energi och hållbart klimat har utarbetats av Lovisa stad tillsammans med konsultbyrån Sitowise Oy. Planen och dess åtgärder har gåtts igenom enhetsvis vid centralen för näringsliv och infrastruktur samt i stadens ledningsgrupp.

Röstningsställen vid riksdagsvalet 2023

Allmänna förhandsröstningsställen och röstningsställen på valdagen vid riksdagsvalet 2023 behandlas också på mötet. Enligt förslaget utökas möjligheterna till förhandsröstning i Forsby genom en förhandsröstningspunkt i Agricola-museet som håller öppet vardagar 22.3.–28.3.2023 samt genom en förändring i röstningsbussens tidtabell lördag 25.3.2023.

Förberedelser inför rekryteringen av förvaltningsdirektör

Direktören för stadskanslicentralen (förvaltningsdirektör från och med 1.1.2023) valdes i november till en annan arbetsgivares tjänst och kommer sannolikt att lämna en uppsägningsanmälan i slutet av. Annonsen för förvaltningsdirektörstjänsten tas redan i detta skede upp för behandling i stadsstyrelsen så att rekryteringen av en ny förvaltningsdirektör kan inledas så fort det klarnar vilken dag som är den sista dagen i tjänst för den nuvarande tjänsteinnehavaren.

Stadsstyrelsens föredragningslista 19.12.2022