Kaupunginhallitus esittää Koskenkylän terveysaseman toiminnan siirtämistä pääterveysaseman tiloihin

Koskenkylän terveysasema Forsby hälsocenter

Loviisan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 7.10.2019 esittää kaupunginvaltuustolle, että Koskenkylän terveysaseman toiminta siirretään Loviisan keskustassa sijaitsevan pääterveysaseman tiloihin viimeistään 1.7.2020. Päätös syntyi kahden äänestyksen jälkeen.

Kaupunginjohtajan pohjaehdotuksena kaupunginhallitukselle oli perusturvalautakunnan 12.9.2019 tekemän päätöksen mukaisesti, että Koskenkylän terveysaseman toimintaa ei siirretä pääterveysasemalle. Alun perin perusturvalautakunnan esittelijän ehdotus oli, että Koskenkylän terveysaseman toiminta siirrettäisiin pääterveysasemalle.

Kaupunginhallitus äänesti ensin Tom Liljestrandin ehdottamasta lisäyksestä, että Koskenkylän terveysaseman toimintaa tehostettaisiin muun muassa supistamalla aukioloaikoja siten, että ehdotetut henkilöstövähennykset voidaan toteuttaa. Lotte-Marie Uutinen esitti vastaehdotuksena perusturvalautakunnan esittelijän esittämän mukaisesti, että Koskenkylän terveysaseman toiminta siirretään pääterveysasemalle viimeistään 1.7.2020. Äänestyksessä Lotte-Marie Uutisen ehdotus meni jatkoon äänin 5–4.

Toisessa äänestyksessä Lotte-Marie Uutisen ehdotus terveysaseman toiminnan siirtämisestä pääterveysasemalle voitti äänin 7–2 esittelijän pohjaehdotuksen siitä, että toimintaa ei siirrettäisi pääterveysasemalle.

Lopullisen päätöksen asiasta tekee kaupunginvaltuusto 16.10.2019