Kaupunginhallitus käsittelee 11.10.2021 ensi vuoden veroprosentteja

Kaupunginhallituksen tulevassa kokouksessa 11.10.2021 käsitellään muun muassa vuoden 2022 tuloveroprosenttia ja kiinteistöveroprosentteja.

Esityksessä tuloveroprosentin (20.25%) ja kiinteistöveroprosenttien ehdotetaan pysyvän ennallaan. Hallituksen ehdotus etenee seuraavaksi kaupunginvaltuustoon missä lopullinen päätös tehdään.

Lisäksi Loviisan kaupungin ehdotetaan ottavan käyttöön maanmittauslaitoksen sähköisen kiinteistövaihdannanpalvelun (KVP). Valmistelussa todetaan, että sähköisen palvelun käyttöönotto tehostaisi maa-alueiden luovutusprosessia ja parantaisi palvelutasoa myös asiakkaiden näkökulmasta, koska asiakirjoihin voi tutustua ja ne voi allekirjoittaa ajasta ja paikasta riippumatta.

Käsittelyssä on myös sopimus työsuojelun yhteistoiminnasta ja työsuojeluvaltuutettujen toimintaedellytyksistä ajalle 2022–2025. Loviisan kaupungilla ei ole aiemmin ollut paikallista sopimusta työsuojelun yhteistoiminnasta ja työsuojeluvaltuutettujen toimintaedellytyksistä. Sopimuksen tavoitteena on selkiinnyttää työsuojelun roolia ja tehtäviä, kuvata miten Loviisan kaupungin organisaatiossa toteutetaan lakisääteistä työsuojelun yhteistoimintaa sekä koota yhteen sopimukseen työsuojeluvaltuutettujen toimintaedellytykset.

Esityslista 11.10.2021