Kaupunginhallitus käsittelee kaupungin omistamien kiinteistöjen myyntiä Strömforsin ruukissa

Strömforsin ruukki - Letkutorni ja Alapaja kesällä - Strömfors bruk - Slangtornet och Nedre smedjan på sommaren

Kaupunginhallitus kokoontuu maanantaina 22.2.2021 etäkokoukseen. Kaupunginhallitus käsittelee muun muassa Loviisan kaupungin omistamien rakennusten ja niihin liittyvän maa-alueen myyntiä Strömforsin ruukissa.

Loviisan kaupunki on tehnyt myyntilistan kaupungin omistamista myytävistä kiinteistöistä osana talouden tasapainottamisohjelmaa. Listan osana on Loviisan kaupungin omistamat rakennukset ja niihin liittyvä maa-alue Strömforsin ruukissa. Alueen rakennusten korjausvelka on suuri ja useat rakennuksista vaativat pikaisia ja laajoja korjaustoimenpiteitä.

Tarkoituksena on löytää alueen matkailun ja elinkeinon kehittämisestä kiinnostunut ostaja, joka kehittämistoimillaan ja investoinneillaan tukee ruukin ja Loviisan kehittymistä ja vetovoimaisuutta. Alueen rakennukset ja niihin liittyvä maa-alue myydään yhtenäisenä kokonaisuutena. Alueen myynti juuri kaavoitusprosessin alkuvaiheessa tukee tulevien kehitysajatusten mahdollistamista.

Myyntiprosessissa ja laadittavassa sopimuksessa huomioidaan kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyvät seikat ja niiden mukanaan tuomat muutokset. Myynnissä huomioidaan myös se, että myynti ei hankaloita Loviisan kaupungille jäävän yläpajarakennuksen museotoimintaa.

Asia menee kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen edelleen kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Kaupunginhallituksen esityslista 22.2.2021