Kaupunginhallitus käsittelee lisämäärärahaa hyvinvointihallin hankesuunnitelmaa varten

Maanantaina 9.3.2020 kokoontuva kaupunginhallitus käsittelee 39 000 euron lisämääräraha-anomusta hyvinvointihallin hankesuunnitelmaa varten.

Hyvinvointihallin hankesuunnitelman laatimiseen oli vuoden 2019 talousarvioon oli varattu yhteensä 150 000 euroa hankesuunnitelmaa varten. Suunnittelutyö ajoittuu kahdelle eri kalenterivuodelle, 2019–2020, ja kokonaissummaksi muodostuu 60 000 euroa. Vuonna 2019 hankesuunnitelman laatimiseen käytettiin 21 000 euroa, joten vuoden 2020 määrärahatarve on 39 000 euroa.

Hankesuunnitelman kokonaiskustannusarvio koostuu arkkitehtitoimiston suunnittelutyöstä, alueiden rakennettavuusselvityksistä, kustannusarvioiden laadinnasta sekä muista kuluista.

Kaupunginhallituksen esityslista 9.3.2020.