Stadsstyrelsen behandlar anhållan om tilläggsanslag för att upprätta projektplanen för välfärdshallen

Stadsstyrelsen som sammanträder på måndag 9.3.2020 behandlar i sitt möte anhållan om tilläggsanslag på 39 000 euro för att upprätta projektplanen för välfärdshallen.

Budgeten för år 2019 innefattande en reservering på 150 000 euro för en välfärdshall. Planeringsarbetet har fördelats på två olika kalenderår och den sammanlagda summan för projektet är 60 000 euro. År 2019 har 21 000 euro använts för att uppgöra en projektplan och anslagsbehovet för år 2020 är 39 000 euro.

Projektplanens totala kostnadsberäkning består av arkitektbyråns planeringsarbete, byggbarhetsutredningar från områdena, upprättande av kostnadsberäkningar samt övriga utgifter.

 

Stadsstyrelsens föredragningslista 9.3.2020.