Kaupunginhallitus lausuu vesialueen ruoppaamisesta sekä laiturin, veneen laskuluiskan ja tekokarin rakentamisesta Rönnäsin lomakylään

Loviisan kaupunginhallitus ottaa kokouksessaan 25.5.2020 kantaa hakemukseen vesialueen ruoppaamisesta sekä laiturin, veneen laskuluiskan ja tekokarin rakentamisesta Rönnäsin lomakylässä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt kaupungilta lausuntoa MVL Lomat Oy:n vesilain mukaisesta hakemuksesta. Vesialuetta on tarkoitus ruopata yhteensä noin 2 800 m3 ja käyttää massat hyödyksi rannan täytöissä niin, että nykyinen rantaviiva siirtyy merelle päin. Keinotekoisen karikon pituus on noin 40 metriä ja leveys noin 10 metriä. Venepaikkoja on noin 20. Hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa myös veneiden pohjien pesumahdollisuus alueella.

Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti 7.5.2020 antamassaan lausunnossa, että hanke ei suunnitellun sijaintinsa takia ole voimassa olevan Rönnäsgårdin asemakaavan määräysten tai sen tavoitteiden mukainen. Lautakunnan mukaan suunnitellun laiturin rakentaminen vaatii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen toimenpideluvan. Toimenpidelupaa ei voida myöntää asemakaavan vastaisesti.

Ehdotuksen mukaan kaupunginhallitus päättäisi yhtyä rakennus- ja ympäristölautakunnan antamaan lausuntoon Etelä-Suomen aluehallintovirastolle.

Kaupunginhallituksen esityslista 25.5.2020: http://julkaisu.loviisa.fi/FIN/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20205707