Stadsstyrelsen ger utlåtande om muddring av vattenområde och byggande av båtbrygga, sjösättningsramp och konstgjort grund i Rönnäs semesterby

Stadsstyrelsen i Lovisa tar 25.5.2020 ställning till ansökan om muddringen av vattenområdet samt byggandet av båtbrygga, sjösättningsramp och konstgjort grund i Rönnäs semesterby.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har begärt utlåtande av Lovisa stad om MVL Lomat Oy:s vattenlagsenliga ansökan. Mängden muddermassa som uppstår då vattenområdet muddras är ca 2 800 m3 och avsikten är att utnyttja massorna i utfyllandet av stranden så att den nuvarande strandlinjen flyttas ut mot havet. Det konstgjorda grundets längd är ca 40 meter och bredden ca 10 meter. Båtplatserna är ca 20 till antalet. Därtill är avsikten med projektet även att möjliggöra tvätt av båtbottnar på området.

Byggnads- och miljönämnden beslutade i sitt utlåtande 7.5.2020 att projektet på grund av sin placering inte är i enlighet med detaljplanen för Rönnäsgård bestämmelser eller dess syfte. Att bygga den planerade bryggan kräver ett åtgärdstillstånd enligt markanvändnings- och bygglagen. Ett åtgärdstillstånd kan inte beviljas i strid med detaljplanen.

Enligt förslaget beslutar stadsstyrelsen att omfatta det utlåtande byggnads- och miljönämnden gav till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Stadsstyrelsens föredragningslista 25.5.2020: http://julkaisu.loviisa.fi/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20205708