Kaupunginhallitus luopui Valkon osayleiskaavaehdotuksen muutoksista 

Kaupunginhallitus päätti 26.6.2023, että Valkon ja sen lähialueiden osayleiskaavaehdotus asetetaan nähtäville ilman niitä muutoksia, jotka siihen tehtiin elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan kokouksessa 25.5.2023. 

Kokouksessaan 25.5.2023 elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta päätti seuraavista muutoksista osayleiskaavaehdotuksen: ”Eestinkolmion alueen yleiskaavaehdotuksen maankäyttö muutetaan vastaamaan voimassa olevan asemakaavan pääperiaatteita ja sen lisäksi yleiskaavaehdotuskarttaan merkitään radan länsipuolelle satamaa palveleva tieyhteys. Olemassa oleva metsä merkitään suojaviheralueeksi radan länsipuolella.” Kuitenkin kaupunginjohtaja päätti 7.6.2023 käyttää lautakunnan päätökseen otto-oikeuttaan, jolloin asia siirtyi hallituksen käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus päätti 26.6.2023 tasaisen äänestyksen jälkeen, että osayleiskaavaehdotus asetetaan nähtäville ilman näitä muutoksia. 

Näin ollen seuraavassa vaiheessa asetetaan nähtäväksi elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnalle 25.5.2023 esitettyjä kaava-asiakirjoja niiden alkuperäisessä muodossa, ja niistä pyydetään tarvittavat lausunnot. Loviisan kaupunki tiedottaa, kun ehdotus asetetaan nähtäville.