Kaupunginjohtaja esittää kaupunginhallitukselle Tetomin tuulivoimaosayleiskaavan esille asettamista

Maanantaina 23.3.2020 kokoontuva kaupunginhallitus käsittelee ehdotusta Tetomin tuulivoimaosayleiskaavan julkisesti nähtäväksi esille asettamista 30 päiväksi.

Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom päätti käyttää otto-oikeutta elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan päätettyä 27.2.2020 äänestyksen jälkeen, ettei Tetomin tuulivoimaosayleiskaavaa aseteta esille. Kaupunginjohtajan esitys on, että kaava asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään lausunnot.

Kaupunginhallitus käsittelee myös esitystä hallintosäännön muuttamiseksi siten, että eri toimielinten kokousten järjestäminen onnistuu sähköisessä ympäristössä. Asia on tullut ajankohtaiseksi koronaepidemiatilanteen takia, kun lähikontakteja ja yli kymmenen hengen kokoontumisia on vältettävä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy hallintosäännön muutokset.

Lisäksi kaupunginhallitus käsittelee johtavan lääkärin valintaa.

Kaupunginhallituksen esityslista 23.3.2020.