Stadsdirektören föreslår stadsstyrelsen att delgeneralplanen för vindkraft i Tetom läggs offentligt fram

Stadsstyrelsen som sammanträder på måndag 23.3.2020 behandlar förslaget att offentligt framlägga delgeneralplanen för vindkraft i Tetom för 30 dagar.

Stadsdirektören Jan D. Oker-Blom beslöt att använda sin upptagningsrätt eftersom närings- och infrastrukturnämnden beslöt 27.2.2020 efter omröstning att delgeneralplanen i Tetom inte framläggs. Stadsdirektörens förslag till stadsstyrelsen är att delgeneralplanen för vindkraft i Tetom offentligt framläggs och utlåtanden begärs.

Stadsstyrelsen behandlar också ärendet att förändra förvaltningsstadgan på så sätt att e-möten möjliggörs för stadens olika beslutsfattande organ. Detta har blivit aktuellt eftersom Corona situationen i princip förhindrar närkontakter och sammanträdanden på fler än 10 personer.

Stadsfullmäktige godkänner slutligen förändringarna.

Stadsstyrelsen behandlar också valet av ledande läkare.

Stadsstyrelsens föredragningslista 23.3.2020 finns tyvärr för tillfälle enbart på finska på grund av teknisk fel i Dynasty-programmet.