Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.12.2021 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2024

Kokouksessa 15.12. kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2024 ilman suurempia muutoksia.

Hyväksytyistä muutosehdotuksista voi mainita päiväkoteihin suunniteltujen investointien aikaistamista vuodella ja liikuntahallille varattujen määrärahojen siirtäminen eteenpäin vuosille 2023–2026. Lisäksi talousarvioon lisättiin miljoonan euron varaus seuraavasta kevyenliikenteenväylästä Loviisan kyliin vuosille 2025–2026 joka kohdennetaan aikanaan turvattomalle alueelle.

Kokouksessa hyväksyttiin myös kotoutusohjelma vuosille 2021–2024, johon lisättiin kasvatus- ja sivistyslautakunnan päätös tarjota Loviisassa asuville ulkomaalaisille lapsille – erityisesti myös turvaa hakeville ja paperittomille – samat terveys-, sosiaali- ja koulutuspalvelut kuin muillekin kaupungin lapsille.