Stadsfullmäktige godkände 15.12.2021 budgeten och ekonomiplanen för 2022–2024

Budgeten och ekonomiplanen för åren 2022–2024 godkändes 15.12 av stadsfullmäktige i Lovisa stad utan större ändringar.

Av de ändringsförslag som godkändes på mötet kan nämnas att de planerade investeringarna i stadens daghem tidigareläggs med ett år och att anslaget för idrottshallen flyttas fram till åren 2023–2026. Vidare godkändes ett nytt anslag i budgeten för lättrafikleder i byar i Lovisa. Anslaget om en miljon euro är för åren 2025–2026 och det besluts senare vilken osäker vägsträckning som anslaget allokeras för.

På mötet godkändes även Lovisa stads integrationsprogram för 2021–2024 med tillägget att staden, enligt nämnden för fostran och bildnings beslut, ska erbjuda samma hälso-, social- och utbildningstjänster till de utländska barn som bor i Lovisa – särskilt också asylsökande och papperslösa barn – som till stadens övriga barn.