Kaupunginvaltuusto hyväksyi irtisanomiset – kaupungin henkilöstö vähenee 19,1 henkilötyövuodella

Loviisan kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 18.11.2020 kaupunginhallituksen esittämät henkilöstön irtisanomiset yhdellä muutoksella.

Kaupunginhallituksen esittämä 20,1 henkilötyövuoden vähennykset ja irtisanomiset toteutetaan 19,1 henkilötyövuoden vähennyksenä. Kaupunginvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen, äänin 16–19 poistaa vähennettävien virka- ja työtehtävien listalta yhden nuorisotyöntekijän.

Vähennykset koskevat seuraavia keskuksia: elinkeino- ja infrastruktuurikeskus 4,0, sivistys- ja hyvinvointikeskus 8,1 ja perusturvakeskus 7,0 henkilötyövuotta. Lukumääriin sisältyy kaksi täyttämätöntä virkaa tai tehtävää, jotka poistetaan henkilöstösuunnitelmasta, ja jotka siten osaltaan vähentävät kaupungin henkilöstön kokonaismäärää ilman irtisanomisia.

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti tarpeelliset irtisanomiset toteutetaan niin pian kuin mahdollista sen jälkeen, kun yksittäiset neuvottelut vastuullisen esimiehen ja asianosaisen työntekijän tai viranhaltijan välillä on käyty.

Koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut käytiin 1.9.–14.10.2020. Neuvottelut olivat osa kaupunginvaltuuston 9.7.2020 hyväksymää kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaa.

Lisätietoja: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom, puh. +358 40 551 7551, jan.d.oker-blom@loviisa.fi