Lovisa stadsfullmäktige godkände uppsägningarna – stadens personal minskar med 19,1 årsverk

Lovisa stadsfullmäktige beslutade i sitt sammanträde på onsdagen 18.11.2020 att avlägsna 19,1 arbetsverk ur stadens personalplan.

Stadsfullmäktige beslutade efter omröstning med rösterna 16–19 att avlägsna en ungdomsarbetare från listan på tjänster och uppgifter som skall avlägsnas ur personalplanen.

Stadsstyrelsens förslag var att avlägsna 20,1 årsverk ur stadens personalplan som ett resultat av samarbetsförhandlingarna som fördes i Lovisa stad 1.9–14.10.2020. Förhandlingarna, som stadsfullmäktige godkände 9.7.2020 som en del av stadens program för balansering av ekonomin, berörde hela personalen.

Personalstyrkan kommer att minskas enligt stadsstyrelsens förslag och verkställs enligt följande: centralen för näringsliv och infrastruktur -4,0, centralen för bildning och välfärd -8,1 och grundtrygghetscentralen -7,0 arbetsverk. I antalet ingår två obesatta tjänster och uppgifter som avlägsnas ur personalplanen och därmed minskar på stadens totala personalvolym utan uppsägningar.

De 19,1 årsverken avlägsnas ur personalplanen och nödvändiga uppsägningar verkställs så fort som möjligt efter enskilda förhandlingar mellan ansvarig chef och berörda arbetstagare eller tjänsteinnehavare.

Mer information: stadsdirektör Jan D. Oker-Blom, tfn +358 40 551 7551, jan.d.oker-blom@loviisa.fi