Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kuningattarenrannan kaavan ja tonttien hinnat

Havainnekuva Kuningattarenrannasta Flybild av Drottningstrandens planförslag

Loviisan kaupunginvaltuusto hyväksyi usean äänestyksen jälkeen kokouksessaan 9.7.2020 Kuningattarenrannan kaavaehdotuksen sekä alueen tonttien myynti- ja vuokraushinnat.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kuningattarenrannan uuteen asuinalueeseen liittyvät kaavat: muutoksen LOTES-osayleiskaavaan ja Kuningattarenrannan ensimmäisen asemakaavan. Samalla hyväksyttiin alueen sitova tonttijako ja rakennustapaohjeet.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti asemakaavan yhteyteen toimenpidealoitteen, jonka mukaan kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaavan toteutuksessa esitetään tarkkoja kustannuslaskelmia jokaisessa kohdassa erikseen ennen kuin kyseinen investointipäätös voidaan tehdä. Mikäli infran, maaperän vakautuksen ja täytön kustannukset jollekin korttelille nousevat kohtuuttomiksi, toteutusta täytyy harkita uudelleen tai asemakaava tarvittaessa niiltä osin muuttaa.

Kaupunginvaltuusto käsitteli myös Kuningattarenrannan asuntomessualueen tonttihintoja. Tontit voi joko ostaa tai vuokrata, lukuun ottamatta omarantaisia tontteja, joita ei ole mahdollista vuokrata. Tontin vuosivuokra on viisi prosenttia myyntihinnasta. Omakotitonttien myyntihinnat vaihtelevat päätöksen mukaan 27 500 eurosta 135 000 euroon.