Stadsfullmäktige godkände planen och tomtpriserna för Drottningstranden

Havainnekuva Kuningattarenrannasta Flybild av Drottningstrandens planförslag

Stadsfullmäktige i Lovisa beslutade efter flera omröstningar på sitt sammanträde 9.7.2020 planförslaget för Drottningstranden och försäljnings- och arrendepriserna för tomterna på området.

Stadsfullmäktige godkände planerna för det nya bostadsområdet Drottningstranden: ändring till delgeneralplanen LOTES och den första detaljplanen för Drottningstranden. Samtidigt godkändes den bindande tomtindelningen för området och anvisningarna om byggnadssätt.

I samband med den första detaljplanen godkände stadsfullmäktige enhälligt en åtgärdsmotion enligt vilken stadsfullmäktige förutsätter att vid planens förverkligande noggranna kostnadsberäkningar presenteras i varje enskilt fall innan ifrågavarande investeringsbeslut kan göras. Om kostnaderna för infra, markstabilisering och fyllning blir orimliga för vissa kvarter bör förverkligandet omprövas eller detaljplanen till dessa delar ändras.

Stadsfullmäktige behandlade också tomtpriserna för bostadsmässområdet Drottningstranden. Det är möjligt att antingen köpa eller arrendera tomterna, förutom tomterna med egen strand, som inte kan arrenderas. Årsarrendet uppgår till fem procent av försäljningspriset. Försäljningspriserna för egnahemshustomterna varierar enligt beslutet mellan 27 500 euro och 135 000 euro.