Kaupunginvaltuusto päättää koulu- ja päiväkotiverkosta 22.4.2020 – seuraa livelähetystä

Loviisan kaupunginvaltuusto päättää koulu- ja päiväkotiverkon kohtalosta keskiviikkona 22.4.2020 kello 18. Kokous järjestetään etänä. Kuntalaisilla on mahdollisuus seurata kokousta verkon kautta.

Loviisan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupungin koulu- ja päiväkotiverkkoa tehostetaan ja sopeutetaan kaupungin laskevaan lapsi- ja oppilasmäärään sulkemalla Teutjärven koulu, Pernå Kyrkobyn skola, Kuggomin päiväkoti ja Leikki-päiväkoti 1.8.2020 alkaen. Haddom skolanin esikoulu siirtyy Generalshagenin esikoulun yhtyeteen, jossa myös järjestetään aamu- ja iltapäivähoito.

Koulujen sulkeminen tarkoittaisi, että Teutjärven oppilaat siirtyisivät ensi syksystä Kirkonkylän kouluun ja Pernå Kyrkobyn skolan oppilaat Forsby skolaniin. Päiväkotien osalta lapset siirtyisivät keskusta-alueen päiväkoteihin ja Koskenkylän päiväkotiin.

Koulu- ja päiväkotiverkon supistamisen taustalla on kaupunginvaltuuston 11.12.2019 vuoden 2020 talousarviota koskeva päätös, jonka mukaan se ei myönnä nykyisen koulu- ja päiväkotiverkon ylläpitämiseen määrärahaa 1.8.2020 alkaen, vaan kaupungin menokehitys on sopeutettava vähentyviin tulovirtoihin ja lapsimäärän vähenemiseen.

Tarve palveluverkon tiivistämiseen pohjautuu muun muassa aikaisempiin kouluverkkoselvityksiin. Laskelmissa on huomioitu myös koulukuljetuskustannusten nousu. Ketään vakinaista työntekijää ei ole tarve irtisanoa, vaan heille voidaan osoittaa toinen työyksikkö. Aikaisemmat kouluverkkoselvitykset osoittavat myös, että monissa kiinteistöissä tarvitaan laajoja kunnossapitotöitä.

Palveluverkon supistamiseen tähtäävä prosessi on sisältänyt kuulemisia, vaikutusten arviointia ja mielipiteiden kirjaamisia. Asianosaisilta ja kiinnostuneilta tahoilta on pyydetty ja saatu kirjallisia mielipiteitä, kertomuksia ja kirjoitelmia. Lapsiin kohdistuvien vaikutusten arviointi on tehty ja kaupungin eri toimielimiltä on pyydetty lausuntoja prosessiin liittyen. Kuuleminen toteutettiin poikkeusolojen ja kokoontumisrajoitusten takia sähköisesti Skype-yhteyden kautta tiistaina 31.3.2020.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta on esittänyt omassa lausunnossaan, että ainoastaan Teutjärven koulu lakkautettaisiin ensi syksystä alkaen. Myös kaupunginhallituksessa 6.4.2020 esitettiin, että Pernå Kyrkoby skolan toiminta jatkuisi, mutta esitys kaatui äänestyksessä.

Kaupungin verkkosivuilta löytyvät yhteenvedot lapsivaikutusten arvioinnista sekä kuulemistilaisuuden nauhoitteen purku tekstitettynä sekä asiaan liittyviä kysymyksiä ja vastauksia:  https://www.loviisa.fi/paivahoito-ja-koulutus/palveluverkkoselvitys/.

Palveluverkko koskeva asia liitteineen löytyy kaupunginvaltuuston esityslistalta osoitteesta: http://julkaisu.loviisa.fi/FIN/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20205669-3

Koko esityslista 22.4.2020: http://julkaisu.loviisa.fi/FIN/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20205669

Kaupunginvaltuuston kokous on etäkokous, joka striimataan verkon kautta. Kuntalaisia kehotetaan seuraamaan kokousta kotoa käsin. Jotta kuitenkin myös he, joilla ei ole esimerkiksi tietokonetta tai internetyhteyttä pystyisivät myös seuraamaan kokousta, järjestetään heille mahdollisuus seurata striimattua kokousta korkeintaan kahdessa alle 10 hengen ryhmissä Raatihuoneen toisesta kerroksesta käsin. Sisäänkäynti tapahtuu takaoven kautta, summerista painetaan ”kanslia”. Osoite Mannerheiminkatu 4, 07900 Loviisa.