Kaupunginvaltuusto päätti kahden koulun lakkauttamisesta ja kahden päiväkodin sulkemisesta 

Loviisan kaupunginvaltuusto päätti keskiviikkona 22.4.2020 lakkauttaa Pernå kyrkoby skolan ja Teutjärven koulun sekä sulkea Kuggomin päiväkodin ja Leikkis-päiväkodin Pernajan kirkonkylältä.  Päätös syntyi kahden äänestyksen jälkeen äänin 23–12. 

Päätöksen myötä Haddom skolan esikoulu siirtyy Generalshagens skolan esikoulun yhteyteen, jossa myös järjestetään aamu- ja iltapäivähoito. 

Koulujen lakkauttaminen tarkoittaa, että Teutjärven oppilaat siirtyvät syksystä 2020 alkaen Kirkonkylän kouluun ja Pernå Kyrkobyn skolan oppilaat Forsby skolaniin. Päiväkotien osalta päätös tarkoittaa, että lapset siirtyvät keskusta-alueen päiväkoteihin ja Koskenkylän päiväkotiin. 

Koulu- ja päiväkotiverkon supistamisen taustalla on kaupunginvaltuuston 11.12.2019 vuoden 2020 talousarviota koskeva päätös, jonka mukaan kaupungin menokehitys on sopeutettava vähentyviin tulovirtoihin ja lapsimäärän vähenemiseen eikä se myöntänyt nykyisen koulu- ja päiväkotiverkon ylläpitämiseen määrärahaa 1.8.2020 alkaen. 

Palveluverkon supistamiseen tähtäävä prosessi sisälsi kuulemisia, vaikutusten arviointia ja mielipiteiden kirjaamisia. Asianosaisilta ja kiinnostuneilta tahoilta pyydettiin ja saatiin kirjallisia mielipiteitä, kertomuksia ja kirjoitelmia. Lapsiin kohdistuvien vaikutusten arviointi tehtiin ja kaupungin eri toimielimiltä pyydettiin lausuntoja prosessiin liittyen. Kuuleminen toteutettiin poikkeusolojen ja kokoontumisrajoitusten takia sähköisesti.